วันที่ 29 ตุลาคม 2559

รวม รับตรง โควตา 2560 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ ตุลาคม59 นี้

ย้ำกันอีกครั้ง โครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 40 โครงการ ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนตุลาคม 59 นี้จ้า  เช่น   รับตรง เภสัชศิลปากร, แพทย์ นราธิวาส, ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ , 28 จังหวัด ศิลปากร ,แพทย์ ธรรมศาสตร์

44,964 views

1 วันก่อนสอบ ควรเตรียมตัวอย่างไร

การสอบไม่ใช่การวัดความรู้ของเราอย่างเดียว แต่เป็นการวัดความสามารถในการใช้เวลาที่มีอยู่จำกัดแสดงศักยภาพในตัวเราออกมา และเป็นการทดสอบสภาพจิตใจของเราด้วย

89,482 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดการกีฬา 200 คน การฝึกสอนกีฬา 150 คน

545 views

พระบรมราโชวาทจากในหลวง ร.9 คำว่า "บัณฑิต" นั้น ย่อมมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น

การที่ท่านได้รับปริญญาบัตร เพียงแต่เป็นเครื่องชี้แสดงว่าได้ผ่านการศึกษารับความรู้ชั้นหนึ่ง ที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่คำว่า "บัณฑิต" นั้น ย่อมมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น ผู้ที่ควรแก่นามว่า "บัณฑิต" นั้น นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง มีศีล มีธรรม มีสติสัมปชัญญะ อดทน อดกลั้น ประพฤติแต่สิ่งที่ชอบที่ควร 

391 views

สมเด็จพระเทพฯ ทรงสอนนักเรียนนายร้อย การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์

ทูลกระหม่อมอาจารย์ตรัสเมื่อท้ายคาบทรงสอนว่า ให้ทำหน้าที่ภารกิจของเรา อย่าตกใจ อย่าเสียขวัญ อย่าท้อถอย ใครมีหน้าที่สานต่อให้ดีที่สุด การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์ "วันนี้จะขออนุญาตสอนก่อนและกลับก่อน เนื่องจากต้องไปทอดกฐินและมีพระราชพิธีพระบรมศพครบ ๑๕ วันในช่วงบ่ายและเย็น "

782 views

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎาร์ธานี มีแนวคิดที่จะจัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของยาวชนในทุกภูมิภาคในด้านต่างๆ

90 views

รับตรง โครงการรักเกษตร คณะทรัพยการธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 60

คณะทรัพยการธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการรักเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านเกษตร เปิดรับสมัครถึง 21 พฤศจิกายน 2559

425 views

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,369 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน1,369 คน  เปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤสจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,969 views

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions 2559 ฉบับ PDF มีให้โหลดแล้วจ้า

สทอ. เปิดให้ดาว์โหลดข้อมูล สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions ปีการศึกษา 2559 ฉบับ PDF แล้วจ้า น้องๆ สามารถเข้ามาโหลดได้เลย

2,461 views

รูปในหลวง ร.9 ทรงพระสรวลอย่างเต็มที่! “ในทะเลไม่มีฝุ่นพะย่ะค่ะ...”

พระองค์ทรงเข้าใจผิดเลยออกเรือก่อนเวลา 1 นาที  และเมื่อทรงรู้ว่าผิด ก็ทรงกลับมาเริ่มต้นใหม่ พระองค์ทรงเข้าเส้นชัยเป็นที่ 5 พระองค์ตรัสกับ ม.จ.ภีศเดช ว่า ถ้าไม่ทรงพลาดตั้งแต่แรก ไม่มีใครเห็นฝุ่นเรือของพระองค์แน่ ม.จ.ภีศเดช ทูลตอบว่า ในทะเลไม่มีฝุ่นพะย่ะค่ะ ทำให้พระองค์ทรงสรวลอย่างชอบพระทัย”

1,353 views

บอร์ดกยศ.สั่งทบทวนเกณฑ์ 2.00

บอร์ด กยศ. มอบผู้จัดการ กยศ.วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียการกำหนดเกรดขั้นต่ำ 2.00 มีสิทธิ์กู้ยืมเรียน ปลัด ศธ. ชี้ควรลกเลิกหลักเกณฑ์กำหนดเกรดขั้นต่ำ

774 views

รับตรง สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559

614 views

ประกาศงดฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72

 สั่งงดฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และเปลี่ยนให้นิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันแทน

926 views

รับตรง นายทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 100 อัตรา 

1,385 views

16 เรื่องเล่าจากในวัง “พระราชอารมณ์ขันพ่อหลวง ร.9”

 อ่านกี่ครั้ง..ฟังกี่ทีก็อดยิ้มตามไม่ได้ “   ช่วงนั้นเพื่อนได้เข้ารับถวายงานพยาบาลต่อทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ช่วงเช้าตรู่มีโทรศัพท์ดังขึ้น ขอประทานโทษค่ะใครจะเรียนสายด้วยคะ" “บอกเขาว่าคนในแบงค์โทร.มา” อีกฝ่ายตอบกลับ เพื่อนก็ถามกลับไปอีกว่า “ธนาคารไหนคะ”

932 views

"พล.ต.ต. นพดล เผือกโสมณ" ตำรวจผู้ถวายงานในหลวงตั้งแต่เด็ก ชีวิตนี้ เกิดใหม่เพราะ "ในหลวง"

เรื่องราวถึง พล.ต.ต. นพดล เผือกโสมณ อดีต รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ซึ่งได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ก็เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง เพราะพระองค์ท่าน จากเหตุการณ์ระเบิดที่ชายแดนใต้ ที่ทำให้เขาต้องเสียขาซ้ายไป ส่วนแขนซ้ายก็แหลกเละ

658 views

3 เดือนที่ผ่านมากับการเรียนคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครู 4 ปี ที่ ม.ธรรมศาสตร์

แชร์ประสบการณ์และความรู้สึกของเรา ในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  ธรรมศาสตร์ แบบคร่าวๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร แนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมถึงระเบียบการการรับสมัคร สัดส่วนคะแนน เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆรุ่นต่อไป ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ”

802 views

รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2560 เปิดรับ 3 พ.ย. นี้

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560  น้องๆผู้หญิง ม.6 เตรียมตัวสมัครกันได้เลยจ้า

3,034 views

ม.ดังญี่ปุ่นสั่งระงับประกวด “ดาวมหาวิทยาลัย” หลังพบนศ.ถูกลวนลาม

มหาวิทยาลัยเคโอในญี่ปุ่นสั่งระงับการประกวด “มิสเคโอ” หลังพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่จัดงานชักชวนสาวที่เข้าประกวดไปดื่มสุรา และก่อเหตุลวนลามทางเพศ 

1,196 views

รับตรง ทุน การจัดการธุรกจิค้าปลีก ราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ CP-ALL 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

648 views

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

639 views

บริษัทโค้กญี่ปุ่นเปิดตัว ‘น้ำหลับ’ ดื่มแล้วหลับสบาย หายกังวล คืนนี้จะฝันดี๊ดี

เพราะล่าสุดบริษัทโคคาโคล่า แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสินค้าน้ำดื่มตัวใหม่ ‘Glaceau Sleep Water’ สุดยอดน้ำดื่มที่ทางผู้ผลิตเคลมว่า ถ้าได้ดื่มก่อนนอนแล้วจะทำให้หลับสบาย คลายกังวล

468 views

สอบตรง ม.แม่ฟ้าหลวงวันแรกคึกคัก ผู้สมัครเผยอยากเรียนมหา’ลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ให้เหตุผลถึงการเลือกสมัครเข้าสอบ มฟล.เพราะต้องการเรียนในหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และอยู่ในสภาพแวดล้อมดี แม้จะต้องเดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่ห่างไกลก็ตาม

594 views

ผอ.สทศ.เผยนักเรียนสมัครสอบ 9วิชาสามัญแล้วกว่า1.6แสนคน

 สทศ.ได้สรุปจำนวนผู้สมัคร และชำระเงินของการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ จำนวนผู้สมัครวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 16.30 น. จำนวน 161,242 คน จำนวนผู้สมัคร และชำระเงินแล้วจนถึงเวลาเดียวกันนี้ จำนวน 108,764 คน 

1,667 views
abac