ประกาศผลรับตรง ม.เชียงใหม่ 2555

 

ประกาศผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

ปีการศึกษา 2555 แล้วจ้า  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน  

 

 

http://www3.reg.cmu.ac.th/special/55/interview/