ปริ๊น ใบรายงานผลคะแนน 7 วิชาสามัญผ่าน E-Score ได้แล้ว

ตาม link นี้เลยจ้า  http://escore.niets.or.th/escr/Main.aspx