“ครูพันธุ์ใหม่” เตรียมเดินหน้าทันที หลัง รมว.ศธ.ตั้ง คกก.2 ชุด

 


       รองเลขาฯ กกอ.เผย “สุชาติ” เห็นประโยชน์ “ครูพันธุ์ใหม่” คาดหลังตั้ง คกก.2 ชุด ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยจะดำเนินการได้ทันที หลังจากที่เรื่องค้างมานาน
       
       รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ว่า ตนได้เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อรายงานและสอบถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้บอกตนว่าได้รับรายงานเรื่องโครงการครูพันธุ์ใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอมาและเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ น่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการชุดใหม่ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ชุดเดิม ได้หมดวาระลงตามรัฐบาลที่แล้ว ส่งผลทำให้การดำเนินการของโครงการไม่สามารถทำต่อไปได้
       
       อย่างไรก็ตาม คาดว่า เมื่อตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดเรียบร้อยแล้ว น่าจะสามารถเดินหน้าโครงการฯได้ทันที โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2554 ที่ได้คัดเลือกนักศึกษาปี 4 เข้าร่วมโครงการฯประเภทประกันการมีงานทำ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,000 คน ส่วนในปีต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของ ศ.ดร.สุชาติ ทั้ง นี้สกอ. เคยเสนอเรื่องดังกล่าวไปแล้วในสมัย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ.แต่เรื่องก็ค้างอยู่จนถึงปัจจุบัน
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา สกอ.ได้มีการเสนอของบประมาณปี 2555 จำนวน 278.70 ล้านบาท เพื่อจะมาดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อ ตามมติ ครม.ชุดเดิมที่ให้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2554-2558 จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 30,000 คน สำหรับโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ จะมี 2 ประเภท คือ 1.ให้ทุนการศึกษา และประกันการมีงานทำ และ 2. ประกันการมีงานทำอย่างเดียว


Credit http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000019550