ประกาศผล รับตรง ม.ขอนแก่น 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินหรือตรวจสอบสถานภาพการสมัครสาขา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์รับตรงผ่าน มช.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์รับตรงผ่าน มอ.
สืบคืนรหัสผ่านผ่านสำหรับเข้าระบบ Clearinghouse สำหรับผู้ที่สอบผ่านสัมภาษณ์รับตรงผ่าน มช. และ มอ.
-

หน้าเว็บไซต์หลัก http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะครับ