ค่าเทอม มหิดล และ จุฬาฯ นานาชาติ ใครจะแพงกว่ากัน


นำเสนอทุกสาขาวิชาที่ 2 มหาวิทยาลัยดังเปิดสอน
ใครอยากเรียนก็เตรียมสมัครได้เลยนะครับ
เดือนมกราคมเป็นเดือน รับสมัคร ม. นานาชาติ เลย

.............................................................................................................................................................

  MUIC    Date on  5 - 29 Jan  2010

   http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 598,800.00 / 785,000.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 149,700.00 / 196,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,900.00 / 65,483.00

หลักสูตรการผลิตสื่อบันเทิง (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,318,800.00 / 1,598,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 329,700.00 / 399,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 109,900.00 / 133,234.00

หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,178,800.00 / 1,466,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 294,700.00 / 366,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 98,233.00 / 122,233.00

หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 636,800.00 / 824,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 159,200.00 / 206,200.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,067.00 / 68,734.00

หลักสูตรสาขาชีววิทยา (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 798,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 199,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 66,567.00

หลักสูตรสาขาเคมี (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 632,800.00 / 820,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 158,200.00 / 205,200.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,734.00 / 68,400.00

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 620,800.00 / 798,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 155,200.00 / 199,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 51,734.00 / 66,567.00

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 654,800.00 / 841,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 163,700.00 / 210,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 54,567.00 / 70,150.00

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 593,800.00 / 811,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,450.00 / 202,950.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,484.00 / 67,650.00

หลักสูตรสาขาฟิสิกข์ ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 626,800.00 / 810,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 156,700.00 / 202,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,234.00 / 67,567.00

หลักสูตรสังคมศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 586,800.00 / 766,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 146,700.00 / 191,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 48,900.00 / 63,900.00

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 592,800.00 / 745,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,200.00 / 186,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,400.00 / 62,150.00

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 826,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 206,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 68,900.00

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 630,800.00 / 813,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 157,700.00 / 203,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,567.00 / 67,817.00

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปล   1 ปี  มี 3 เทอมนะครับ

.........................................................................................................................................................

เรามาดูของจุฬาฯกันบ้าง โดย จุฬาจะเปิดรับ ตั้งแต่ 4-29 มกราคม  แต่บางคณะก็จะให้เวลาเยอะกว่านั้น น้องสามารถเข้าตาม link ด้านล่างเพื่อไปแต่ละ คณะได้เลย

 

 No. Program  Degree Free
1 Architectural Design B.Sc. 83,000 /semester
2 Communication Design B.A. 83,000 /semester
3 Language and Culture B.A. 149000/year
4 Accounting B.B.A. 178000/year
5 International Business Management B.B.A. 178000/year
6 Communication Management B.A. 132000/year
7 Economics B.A. 178000/year
8 Aerospace Engineering B.Eng. 88,000 /semester
9 Automotive Design and Manufaturing Engineering B.Eng. 88,000 /semester
10 Information and Communication Engineering B.Eng. 88,000 /semester
11 Nano Engineering B.Eng. 88,000 /semester
12 Psychological Science (open 2010) B.Sc. 156000/year
13 Applied Chemistry B.Sc. 172000/year

 

เรียน 3 เทอม ต่อ 1 ปี

.......................................................................................................................................................

 

สรุปผล  จุฬาฯ จะแพงกว่า  และ จะแพงกว่ามาก ในคณะ สถาปัตย์ และวิศวะครับ  ถ้าใครอยากเรียน แต่ทุนน้อย ก็ Abac ก็จัดได้ว่าน่าสนใจ

 

Credit  http://www.montfort.ac.th/applications/parentboard/index.php?topic=100.0