วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ค่าเทอม มหิดล และ จุฬาฯ นานาชาติ ใครจะแพงกว่ากัน


นำเสนอทุกสาขาวิชาที่ 2 มหาวิทยาลัยดังเปิดสอน
ใครอยากเรียนก็เตรียมสมัครได้เลยนะครับ
เดือนมกราคมเป็นเดือน รับสมัคร ม. นานาชาติ เลย

.............................................................................................................................................................

  MUIC    Date on  5 - 29 Jan  2010

   http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 598,800.00 / 785,000.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 149,700.00 / 196,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,900.00 / 65,483.00

หลักสูตรการผลิตสื่อบันเทิง (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,318,800.00 / 1,598,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 329,700.00 / 399,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 109,900.00 / 133,234.00

หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,178,800.00 / 1,466,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 294,700.00 / 366,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 98,233.00 / 122,233.00

หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 636,800.00 / 824,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 159,200.00 / 206,200.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,067.00 / 68,734.00

หลักสูตรสาขาชีววิทยา (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 798,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 199,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 66,567.00

หลักสูตรสาขาเคมี (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 632,800.00 / 820,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 158,200.00 / 205,200.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,734.00 / 68,400.00

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 620,800.00 / 798,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 155,200.00 / 199,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 51,734.00 / 66,567.00

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 654,800.00 / 841,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 163,700.00 / 210,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 54,567.00 / 70,150.00

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 593,800.00 / 811,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,450.00 / 202,950.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,484.00 / 67,650.00

หลักสูตรสาขาฟิสิกข์ ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 626,800.00 / 810,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 156,700.00 / 202,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,234.00 / 67,567.00

หลักสูตรสังคมศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 586,800.00 / 766,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 146,700.00 / 191,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 48,900.00 / 63,900.00

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 592,800.00 / 745,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,200.00 / 186,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,400.00 / 62,150.00

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 826,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 206,700.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 68,900.00

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 630,800.00 / 813,800.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 157,700.00 / 203,450.00
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,567.00 / 67,817.00

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปล   1 ปี  มี 3 เทอมนะครับ

.........................................................................................................................................................

เรามาดูของจุฬาฯกันบ้าง โดย จุฬาจะเปิดรับ ตั้งแต่ 4-29 มกราคม  แต่บางคณะก็จะให้เวลาเยอะกว่านั้น น้องสามารถเข้าตาม link ด้านล่างเพื่อไปแต่ละ คณะได้เลย

 

 No. Program  Degree Free
1 Architectural Design B.Sc. 83,000 /semester
2 Communication Design B.A. 83,000 /semester
3 Language and Culture B.A. 149000/year
4 Accounting B.B.A. 178000/year
5 International Business Management B.B.A. 178000/year
6 Communication Management B.A. 132000/year
7 Economics B.A. 178000/year
8 Aerospace Engineering B.Eng. 88,000 /semester
9 Automotive Design and Manufaturing Engineering B.Eng. 88,000 /semester
10 Information and Communication Engineering B.Eng. 88,000 /semester
11 Nano Engineering B.Eng. 88,000 /semester
12 Psychological Science (open 2010) B.Sc. 156000/year
13 Applied Chemistry B.Sc. 172000/year

 

เรียน 3 เทอม ต่อ 1 ปี

.......................................................................................................................................................

 

สรุปผล  จุฬาฯ จะแพงกว่า  และ จะแพงกว่ามาก ในคณะ สถาปัตย์ และวิศวะครับ  ถ้าใครอยากเรียน แต่ทุนน้อย ก็ Abac ก็จัดได้ว่าน่าสนใจ

 

Credit  http://www.montfort.ac.th/applications/parentboard/index.php?topic=100.0

82888

เข้าชม

14

ตอบกลับ

ค่าเทอม มหิดล และ จุฬาฯ นานาชาติ ใครจะแพงกว่ากัน

โพสต์เมื่อ 23/12/2552 13:55 | 0

ข้อมูลของทางจุฬา  โดยเฉพาะคณะวิศวะน่าจะคลาดเคลื่อนค่ะ เพราะลูกชายเรียนอยู่ปี 3 แล้วค่ะ

         1 ปี มี 2 เทอมนะคะ ดังนั้นค่าเล่าเรียน จะตกปีละประมาณ 88,000 x 2 = 176,000.- ไม่รวม summer ค่ะ (ซึ่งไม่ลง ก็ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณ 3 หมื่นกลางๆ ) แต่ 2 เทอมหลักนี่ ยังไงก็ต้องเสียตายตัวอยู่แล้ว

     แล้วก็คิดว่าคณะอื่นๆของจุฬา ก็น่าจะหลักเกณฑ์เดียวกันค่ะ (ไม่ได้ข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลง)

     ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า B.B.A. จุฬา จะแพงพอๆกับคณะวิศวะ แต่เห็นเพื่อนที่มีลูกเรียนอยู่บอกว่า ค่าเทอมของ BBA นี้ได้รวมถึงการไปฝึกงานที่ต่างประเทศไว้แล้ว (ซึ่งตรงนี้ ควรสอบถามแต่ละมหา'ลัย ให้ชัดเจนค่ะ เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ประกอบการตัดสินใจ)

     ข้อควรทราบ  : การเรียนการสอนนั้น ทุกมหาลัย ตอนนี้มีอินเตอร์กันเยอะ แต่แทบทุกมหา'ลัย เท่าที่ทราบ จะเป็นลักษณะของ English Program ( หรือ EP ) มากกว่า ที่จะเป็น International แท้ๆนะคะ เพราะเด็กส่วนใหญ่เรียนนั้นเป็นเด็กไทย กว่า 90% การพูดคุยนอกห้องเรียน จึงยังเป็นภาษาไทยค่ะ เห็นผปค.บางท่านเล่าให้ฟังว่า ที่ม.มหิดล บรรยากาศการเรียนการสอนนั้น น่าจะเป็นอินเตอร์ที่สุดในขณะนี้ (อันนี้ ส่วนตัวไม่กล้ายืนยันนะคะ เพราะได้ฟังมาอย่างนั้น คงเนื่องจากมีเด็กต่างชาติมาเรียนในสัดส่วนที่มากกว่า) และอาจเป็นเพราะทางจุฬา นั้นเปิดรับสมัครเด็กที่จะเข้าไปเรียน ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในขณะที่ ม.มหิดล และที่ SIIT หรือ แม้แต่ ABAC เอง จะเปิดรับสมัคร เด็กใหม่ทุกเทอม (ส่วนที่ มหา'ลัย อื่นๆ ไม่มีข้อมูลค่ะ)

      หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องขออภัยนะคะ แค่อยากแชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อจะให้ผู้ที่สนใจได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้นค่ะ

                                                                  ผู้ปกครอง Kin-Ji

โพสต์เมื่อ 23/12/2552 14:10 | 0

 

ขอขอบคุณข้อมูลมากมากเลยครับ 
ข้อเพิ่มเติม abac  บางครั้ง ห้องเรียน 40 คน มีต่างชาติ เกิน10 คน ก็มี  บางครั้งไม่มีเลย  ( อาจารย์ถามน่าห้อง 555 ไม่มีต่างชาติจะได้อธิบาย ภาษาไทยเพิ่มเติม  ปล  อาจารย์บางท่านนะครับ )  สำหรับ มหิดล เค้าว่ากันว่า แขกเยอะ 

โพสต์เมื่อ 23/12/2552 18:14 | 0

แหะๆ ซันกำลังจะไปเรียนพอดี ไม่รู้จะผ่านไหม แอบเครียด

โพสต์เมื่อ 23/12/2552 18:31 | 0

muic

เริ่ดๆๆๆ

 

จะไปเป็น fresh man แล้วคร้าบบบบบบบบบ

 

ดีใจมากมาย

โพสต์เมื่อ 24/12/2552 10:25 | 0

เพิ่มเติมนะคะ ข้อนี้เด็กๆต้องตระหนักให้ดีก่อน สำหรับคนที่คิดว่าจะเข้า อินเตอร์ ซึ่งต่างคนต่างมีเหตุผล เช่น

   - A อยากเรียนเพราะหลักสูตรภาคภาษาไทย ไม่มีเปิดสอน (ขอพูดถึงของ จุฬา แล้วกันนะคะ เพราะพอมีข้อมูล

        ภาคนาโน (NaNo) แบบนี้คนเก่ง จะเยอะค่ะ เป็นเด็กเทพซะส่วนใหญ่ บางคนได้หมอ แต่สละสิทธิ์ เลือกเรียนนาโนแทน แม้กระทั่ง ภาคสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) ที่ลูกชายเรียนอยู่ ปีเค้าเห็นว่าเป็นเด็กค่ายสสวท โอลิมปิค ประมาณ 20 %

    - B อยากเรียนเพราะจะช่วยทำให้ภาษาเราดีขึ้น (อันนี้แน่นอน แต่อาจไม่ได้ครบทุกด้าน) หรือ

    -  อื่นๆ

     แต่เหตุผลต่อไปนี้ ไม่อยากให้มีค่ะ  คือ เข้ามาเรียนอินเตอร์ เพราะคิดว่ามัน

จะเรียนง่าย หรือ สอบเข้ามาได้ง่าย กว่า ภาคไทย (เนื่องจากการแข่งขัน หากคิดในอัตราส่วน จำนวนที่รับ กับ จำนวนคนที่สมัครเข้ามา)

     ถ้าเป็นในแง่การแข่งขัน ก็ถือว่า ถูกต้อง (แต่เข้มข้นกว่า ในบางสาขา)

     แต่ถ้าคิดว่าจะเข้ามาเรียนอินเตอร์ เพราะว่ามันน่าจะง่าย คิดผิดมากค่ะ (ด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้ว ในหัวข้อ A ซึ่งก็มีอยู่พอสมควร)  คุณต้องมีความชอบ หรือ ความตั้งใจจริงที่จะเรียนด้วย อย่าคิดว่า เรียนอินเตอร์ แล้วมันเท่ห์ เพราะเมื่อคุณเรียนแล้ว ติด F หรือ ติดโปร คุณมีโอกาสถูกไทร์ออกได้ตลอดเวลา

     เสียเวลา และเสียทั้งเงิน (ก้อนใหญ่ทีเดียว) (แถมเสียหน้า ด้วย อิๆๆ ถ้าไม่ซีเรียส ก็ไม่เป็นไร ไม่ว่ากันค่ะ)

     ข้อแนะนำอีกอย่าง (ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์แนะนำ) ก็คือ ก่อนจะเรียนอะไร หลักสูตรนี้ ใช่เราหรือไม่ ก็คือ เข้าไปดูหลักสูตรที่เราต้องเรียนในคณะนั้น (ซึ่งเค้าก็จะแจ้งไว้ให้ทราบอยู่แล้ว) ว่าเป็นวิชา เนื้อหา ที่ใช่เรา หรือไม่ ก่อนตัดสินใจเลือกคณะนั้น แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง เพราะได้เรียนในสิ่งที่ใช่ ที่ชอบ ไม่ใช่ตัดสินใจ เพราะคณะนี้เค้าว่าดี หรือ เพราะคณะนี้ภาษีดีกว่า (แต่ต้องยอมรับว่า ในสังคมเราเป็นอย่างนี้จริงๆ ดูกันแบบผิวเผิน เช่น จบวุฒิ วศ.บ. ดูดีกว่า วุฒิ วท.บ โดยไม่ได้เจาะลึก เพราะบางที วท.บ เอกคณิตฯ หรือ เอก เคมี อาจเรียนยากกว่า วิศวะบางสาขา เป็นต้น)

      ด้วยความปรารถนาดีค่ะ ขอให้เด็กๆได้เรียนอย่างที่ใช่ ที่ชอบ นะคะ มหา'ลัยไหน ก็เหมือนกัน เหตุผล และความจำเป็น แตกต่างกันค่ะ

                                                             ผู้ปกครองของ Kin-Ji

โพสต์เมื่อ 24/12/2552 21:58 | 0

ยากเรียนสองมหาลัยนี้มากๆๆๆ ข้อสอบขอบจุฬาอินเตอร์ กับ มหิดลอินเตอร์ อันไหนยากกว่ากันค่ะ แล้วการที่จะติดมีสิทธิเข้าเรียนนั้นยากป่ะ ค่ะ    แล้วมหิดล หรือจุฬา ดีกว่ากันค่ะ

 

ขอคุณมากค่ะ

โพสต์เมื่อ 24/12/2552 21:58 | 0

ยากเรียนสองมหาลัยนี้มากๆๆๆ ข้อสอบขอบจุฬาอินเตอร์ กับ มหิดลอินเตอร์ อันไหนยากกว่ากันค่ะ แล้วการที่จะติดมีสิทธิเข้าเรียนนั้นยากป่ะ ค่ะ    แล้วมหิดล หรือจุฬา ดีกว่ากันค่ะ

 

ขอคุณมากค่ะ

โพสต์เมื่อ 25/12/2552 20:40 | 0

1 ข้อสอบเข้า หรือข้อสอบ ระหว่างเรียนครับ

  ถ้าข้อสอบเข้า  ใช้คะแนน  IETs  Sat   ToElf

  ข้อสอบระหว่างเรียน    ก็น่าจะไม่ยากนะครับ  ( สมัยเรียนถ้าขยันยังไงก็ น่าจะผ่านอยู่แล้ว )

 

2     สำหรับคำถามเรื่องเกณฑ์การคัดเลือก ไว้จะหาคำตอบมาให้นะ

โพสต์เมื่อ 31/12/2552 20:05 | 0

ถ้าถามว่าสอบเข้าที่ไหนยากกว่า ในความคิดของเราคงเป็นที่จุฬาอ่ะ

นอกจากข้อสอบจะยาก การแข่งขันจะสูงแล้ว ยังเปิดรับแค่ครั้งเดียว ต่างจาก

มหิดล เราได้ที่มหิดลแบบ College แล้ว แต่ก็ยังหวังจุฬา เพราะใกล้บ้านอ่ะ

พอมาลองเอาค่าเทอม + ค่าหอที่มหิดล รวมกันราคาอาจจะแพงกว่าจุฬาด้วยซ้ำ

โพสต์เมื่อ 31/12/2552 23:36 | 0


  ผมคิดว่าจุฬา แพงกว่าครับ เพราะ  เลิกเรียนไปเที่ยวสยามต่อ อิอิ

โพสต์เมื่อ 01/01/2553 13:03 | 0

เกณ์การคัดเลือกผม พอจะทราบคับ ถ้าเป็นของเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา จะมี 3เกณฑ์  แต่เห็นว่าคณะอื่นๆ ก็คล้ายๆกัน แต่ถ้าเป็นสายวิทย์ จะมี       CU-ATS มาใช้พิจราณาด้วย
คือ 1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
      2. คะแนน Cu-Tep มากกว่า 560  หรือใช้ IELTS SAT TOFEL และอื่นๆ
      3. คะแนน Cu-Aat  ส่วนเลข ได้มากกว่า  580  หรือใช้ SAT  และอื่นๆ
ถ้าผ่าน 2 ใน 3 ข้อนี้ ก็จะผ่านการคัดเลือกไป สอบสัมภาษณ์

โพสต์เมื่อ 02/05/2553 21:01 | 0

ถ้าจะเรียน inter ABAC ก็น่าสน ค่าเทอม ถูกหน่อย

แต่สังคม คงไฮโซมากกกกกก

แต่คงจะเป็น international จริงๆๆๆ

โพสต์เมื่อ 18/06/2553 02:55 | 0

มีรุ่นน้องที่รู้จักหลายคน ซิ่ว เพราะไปเรียนอินเตอร์ เรียนไม่ได้ เสียเวลา เสียค่าเทอม ไปหนึ่งปี -*-

โพสต์เมื่อ 12/04/2554 18:57 | 0
ต้องขอขอบคุณ คุณ Kin-Ji
  ที่ได้ให้คำแนะนำที่ดี  สำหรับคำแนะนำที่ดีน่ะคร่ะ
ให้เรียนอย่างที่ใช่เราจะดีที่สุด
เรียนในสิ่งที่เราชอบ
มหาลัยไหนคงไม่สำคัญเท่ากับตัวของเราเอง
เรียนสิ่งที่สนใจจบมามีงานทำที่ดีแน่นอนค่ะ
abac