โดยผมนำข้อมูลของปี 2553 กับ 2554 มาเปรียบเทียบกัน

โดยนำข้อมูลมากจาก 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีของ ม.เกษตรศาสตร์
สำรวจเมื่อ ครั้งที่ 1 ณ กรกฏาคม 2554
 ข้อสังเกตุ

1 บางคณะที่ผู้ได้งานน้อยมาก แต่ค่าเฉลี่ยเงินเดือนจะสูง น่าจะเกิดจาการเลือกงานของนิสิต

2 อาหารและโภชนาการของเกษตร รายได้ไม่ยากอย่างที่คิด T_T

3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โอ๋สุดยอด โอกาสได้งานทำงานก็สูง รายได้ก็สูง

4  วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม แรงกว่า เคมี !!!

5 บัญชี ยังถือเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยม หางานง่าย รายได้ดี

6 ครูสาขา วิทย์ คณิต โอกาสได้งานทำยังถือว่าสูงพอควรถ้าเทียบกับ คณะอื่นๆ แต่เงินเดือนที่สิ ..........

7  สายภาษาหลักยังแรง  ทั้ง จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ 

8 วิศวะ งานเดือนเฉลี่ยสูงสุด !!!!!