วันที่ 20 สิงหาคม 2560

สทศ.เฉลยข้อสอบ O-NET เจ้าปัญหา , รับโจทย์รุนแรงเกินไป

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. และนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดแถลงข่าวชี้แจงการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่จัดสอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนายสัมพันธ์กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ามีนักเรียนชั้น ม.6 ได้นำตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตปีล่าสุดโพสต์ผ่านเว็บไซต์สังคมเยาวชนชื่อดัง โดยระบุว่าข้อสอบหลายข้อไม่เหมาะสม อาทิ วิชาสุขศึกษา ที่ถามว่า หากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำอย่างไร โดยมีคำตอบให้เลือก 4 ข้อ คือ ก.ชวนเพื่อนไปเตะบอล ข.ปรึกษาครอบครัว ค.ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ และ ง.ชวนเพื่อนสนิทไปดูหนังนั้น ขอชี้แจงว่าข้อสอบดังกล่าวออกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของผู้เรียนจบช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ที่ได้กำหนดจุดเน้นไว้  อาทิ การแสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตที่มีความสุข เป็นต้น

 

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า ตนได้เรียกผู้ออกข้อสอบวิชาสุขศึกษามาชี้แจงในกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่า เนื้อหาข้อสอบเป็นไปตามหลักสูตรที่ สทศ.เคยประกาศลงเว็บไซต์ สทศ.แล้วตั้งแต่ก่อนจัดสอบ ซึ่งเนื้อหาเป็นการวัดความจำเนื้อหาที่อยู่ในตำรา แต่ทั้งนี้ ตนคิดว่าข้อสอบที่ตกเป็นกระแสข่าว เพราะว่าคนในสังคมอาจมองว่าไม่เหมาะสม ซึ่ง สทศ.ก็ยอมรับว่าข้อความที่ไปเขียนเป็นโจทย์นั้นอาจรุนแรงเกินไป แต่ สทศ.ก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น

 

นอกจากนี้ยังมีโจทย์ที่ สทศ.ถามว่า ข้อใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่า “ลักเพศ” โดยมีคำตอบให้เลือก 5 ข้อ คือ ก.การมีความสุขทางเพศกับการสะสมชุดชั้นในเพศตรงข้าม ข.การมีความสุขทางเพศกับการสวมชุดของเพศตรงข้าม ค.การมีความสุขทางเพศกับการแอบมองตามห้องน้ำ ง.การมีความสุขทางเพศกับเพศเดียวกัน จ.การมีความสุขทางเพศกับการอวดอวัยวะเพศ ซึ่งคำตอบที่ถูกคือข้อ ข. ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สทศ.จะประกาศผลสอบโอเน็ตชั้น ม.6 ในวันที่ 10 เมษายน ส่วนการสอบโอเน็ตชั้น ป.6 จะสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ชั้น ม.3 สอบวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ และประกาศผลพร้อมกันวันที่ 28 เมษายนต่อไป 

Credit http://www.matichon.co.th     สทศ.แจงข้อสอบ O-Net ม.6 พร้อมยกตัวอย่างที่เด็กนำโพสต์ผ่านเว็บไซต์ เปรียบเทียบข้อสอบจริง ยันออกตามหลักสูตรการเรียนการสอน ระบุ ประกาศผล O-Net ม.6 วันที่ 10 เม.ย. 
       
       วันนี้ (23 ก.พ.) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำตัวอย่างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ปีการศึกษา 2555 ที่ได้จัดสอบเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 ขึ้นโพสต์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย โดยมีน้องหลายคนงงกับข้อสอบ ซึ่งมีทั้งข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสุขศึกษา แต่วิชาที่มีการวิพากษ์มากที่สุด คือ วิชาสุขศึกษา ที่ถามว่า หากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำอย่างไร โดยมีให้เลือก 4 ตัวเลือก คือ 1.ชวนเพื่อนไปเตะบอล 2.ปรึกษาครอบครัว 3.ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ และ4.ชวนเพื่อนสนิทไปดูหนัง
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ตนทราบเรื่องการโพสต์ข้อสอบดังกล่าว และได้ประสานไปยังกรรมการออกข้อสอบเพื่อขอให้ช่วยชี้แจงและตนได้นำรายละเอียดการที่กรรมการออกข้อสอบชี้แจงนั้น รายงานต่อที่ประชุมบอร์ด สทศ.รับทราบวานนี้ (22 ก.พ.) ทั้งนี้ ประเด็นที่เกิดในขณะนี้ ตนเข้าใจว่า สังคมเกิดคำถามว่าทำไมต้องออกข้อสอบแบบนี้ ออกข้อสอบตามหลักสูตรหรือไม่ แล้วออกข้อสอบนี้วัดอะไร ทำไมต้องวัด ดังนั้น ขอยืนยันว่า ระบบการสร้างและพัฒนาข้อสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2554 ที่ใช้สอบทุกระดับเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ทั้งจำนวนวิชา/จำนวนรูปแบบ และสัดส่วนเหมือนกัน ทั้งในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ซึ่งแต่ละช่วงชั้นมี 6 วิชาและแต่ละวิชากำหนดการสอบไม่เกิน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรก เป็นปรนัยแบบเลือกให้คำตอบที่สุดเพียงหนึ่งคำตอบ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 80%
       
       และรูปแบบที่ 2 รูปแบบอื่น ๆ ที่แต่ละวิชาประกอบด้วยความข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลางประมาณ 60% ง่ายประมาณ 20% และยากประมาณ 20% และรับประกันได้ออกข้อสอบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง สทศ.ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นสำหรับการออกข้อสอบ O-Net และมีครูของ สพฐ.มาร่วมในการออกข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้นำตัวอย่างข้อสอบกระดาษคำตอบแขวนไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้เด็กเข้าไปดูด้วย
       
       ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบที่นักเรียนสงสัยนั้น ขอชี้แจงตามที่กรรมการออกสอบรายงานมานั้น ข้อหนึ่งที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยถามว่า อาการ “ลักเพศ” จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างไร และมีตัวเลือกดังนี้ ก.สะสมชุดชั้นในเพศตรงข้าม ข.แต่งกายเลียนแบบเพศตรงข้าม ค.รักเพศเดียวกัน ง.โชว์อวัยวะเพศ จ.แอบดูเพื่อนต่างเพศในห้องน้ำ แต่ข้อสอบ O-Net ถามว่า ข้อใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่า “ลักเพศ” โดยมีตัวเลือก 1.การมีความสุขทางเพศกับการสะสมชุดชั้นในเพศตรงข้าม 2.การมีความสุขทางเพศกับการสวมชุดของเพศตรงข้าม 3.การมีความสุขทางเพศกับการแอบมองตามห้องน้ำ 4.การมีความสุขทางเพศกับเพศเดียวกัน และ 5.การมีความสุขทางเพศกับการอวดอวัยวะเพศ ซึ่งคำตอบที่ถูกต้อง คือ ตัวเลือกที่ 2 การมีความสุขทางเพศกับการสวมชุดเพศตรงข้าม
       

       “ในข้อนี้นั้นกรรมการผู้ออกสอบชี้แจงว่าเป็นการวัดความรู้ในสาระที่ 2 เรื่องของชีวิตและครอบครัว ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ พ 2.1 และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 2.1.1 ซึ่งข้อนี้วัดในหัวข้อเนื้อหาเรื่อง พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ที่หลักสูตรมุ่งสอนให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจของพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศแบบต่างๆ สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว และความหมายของคำว่า “ลักเพศ” หมายถึง บุคคลที่มีความสุขทางเพศกับการสวมชุดของเพศตรงข้าม ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่ 2 ของคำถาม ข้อนี้จึงเป็นการวัดความจำของเด็กโดยตรง ส่วนข้อที่เด็กถามว่า หากมีอารมณ์ทางเพศต้องทำอย่างไร คำตอบคือ ชวนเพื่อไปเตะบอล ทั้งนี้ เพราะในมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นในหัวข้อเนื้อหาอารมณ์ทางเพศ และการแสดงพฤติกรรมทางเพศ สอนว่า หากมีอารมณ์ทางเพศให้ออกกำลังกาย แต่การออกสอบต้องการให้เด็กได้คิดจึงแปลงเป็นการเตะบอล”ผอ.สทศ.กล่าว
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สทศ.ยินดีรับฟังและนำไปเป็นข้อสังเกตให้แก่กรรมการผู้ออกข้อสอบเพื่อนำไปปรับปรุงข้อสอบต่อไป ส่วนการประกาศผลสอบ O-Net ม.6 ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งทันนำผลไปใช้สมัครสอบระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันกลาง ที่เปิดรับสมัครวันที่ 11 เมษายน ส่วนชั้น ป.6 และ ม.3 ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2555 ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลสอบคงไม่นำข้อสอบและเฉลยขึ้นบนเว็บไซต์ แต่จะเปิดให้ดูหากมีการร้องขอเป็นรายกรณีไป
       
       ด้าน ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวว่า การออกสอบเป็นการวัดความรู้ความจำพื้นฐานซึ่งตรงตามหลักสูตรพื้นฐานชัดเจน แต่อาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนอ่านรู้สึกว่าไม่สุภาพ ขณะที่ในบางข้ออาจจะถามตรงๆ แต่บางข้อก็มีการถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดถึงเหตุและผลก่อนจะตอบ ซึ่งการฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เป็นแนวทางที่ รมว.ศึกษาธิการ และ สทศ.ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น

Credit   Manager.co.th

 1. ความเห็นยอดนิยม

 2. wanyou45
  23/02/2555 17:07 | 57
 3. BOOBEEE
  23/02/2555 18:03 | 21
  ต้องรู้ฟ้า รู้ดิน รู้ทั่วปฐพีอ่ะ ถึงจะทำข้อสอบ สทศ.ได้
  - -
 4. beercbr
  23/02/2555 17:26 | 14
  เฮ้อเครียดกับสทศ. ไปเตะบอลดีกว่า
 5. rangsiyavaranon
  23/02/2555 20:08 | 13
  แล้วถ้ามีอารมณ์กลางดึก  จะให้ตอบว่าชวนเพื่อนไปเตะบอลหรอไงกัน ?
 6. wanyou45
  24/02/2555 14:17 | 12
  ถึงคุณ medhold 
  ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณเป็นใคร แต่ดูจากการแสดงความเห็นแล้ว คงจะเป็นแฟนพันธ์แท้ของ สทศ. และ สทอ. ถ้าเป็นไปได้ ช่วยรบกวนไปบอกคนที่ออกข้อสอบนะครับ ว่าถึงจะตรงหลักสูตร แต่ถ้าออกมาแล้ว วิเคราะห์แล้ว ว่ายังไงๆ ไอข้อนี้มันต้องมีปัญหาภายหลังตามมาแน่นอน ก็เลี่ยงเถอะครับ ไปออกคำถามอื่นหรือประเด็นอื่นดีกว่าครับ จะได้ไม่มีปัญหา หรือชอบให้เด็กด่า  angryangrygetout

25113

เข้าชม

27

ตอบกลับ

สทศ.เฉลยข้อสอบ O-NET เจ้าปัญหา , รับโจทย์รุนแรงเกินไป

โพสต์เมื่อ 23/02/2555 16:02 | 2
เพลียยยยยยล่าวว
' รอคะแนนเลยเถ่อะ เฮ่อออ
ไม่อยากจะคิด คะแนน T__T

sad
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 16:06 | 1
เฮ้อ ... นี่แหละน๊า การศึกษาไทย ...
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 17:07 | 57

ความคิดเห็น

medhold 24/02/2555 12:00

ถ้าจะเผาต้องเผา สทอ. เพราะเป็นคนสั่งการ ไม่ใช่ สทศ.

wanyou45 24/02/2555 14:03

สทศ ออกข้อสอบนี่
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 17:26 | 14
เฮ้อเครียดกับสทศ. ไปเตะบอลดีกว่า
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 18:03 | 21
ต้องรู้ฟ้า รู้ดิน รู้ทั่วปฐพีอ่ะ ถึงจะทำข้อสอบ สทศ.ได้
- -

ความคิดเห็น

medhold 24/02/2555 12:05

ไม่ว่าการสอบทุกๆอย่าง มันก็ต้องอ่านถึงจะตอบคำถามได้

wanyou45 24/02/2555 14:06

งั้นคราวหลังก็ช่วยระบุด้วยนะครับ ว่าตอบตามข้อมูลในหนังสือหรือจะให้ตอบตามความเป็นจริง

ซัมเมอร์ 28/02/2555 15:57

ใช่การจะทำข้อสอบของ สทศ ได้ต้องเหนือเทพเท่านั้น !!!!!!
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 19:16 | 8
ครูแค่สอนวิชาเดียว แต่พวกเราละ เรียนกี่วิชา
angry
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 19:58 | 3
ก็มันมีในหนังสืออ่า  คำตอบคือ  เล่นกีฬา   แล้วแต่ละคนจะโวยวายไปเพื่อ  ????   ในเมื่อไม่อ่านหนังสือเองง่ะ

                                          frown

ความคิดเห็น

yoke3636 23/02/2555 20:16

เย้ยยย ป้าแก่เฉลยว่าปรึษาพ่อแม่อ่าา แต่เราก็ตอบเตะบอลนะ เพราะอาจารย์เคยสอนนะ เวลาเครียดๆให้เล่นกิฬาแล้วจะหาย แต่อารมณ์ทางเพศนี่ไม่แน่ใจ

medhold 24/02/2555 12:04

ไม่ว่าเล่นกีฬาอะไรมันก็หายหมดอารมณ์ทางเพศ เพราะสมาธิมันจดจ่อกับกีฬาจนลืมเรื่องนั้น ส่วนน้อยที่ไม่หายเพราะเป็นเอามาก แต่ถ้าปรึกษาพ่อแม่ พ่อแม่ก็ให้คำแนะนำ อาจจะให้ไปทำอะไรอย่างอื่นเช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง และอีกอย่างมันอาจจะทำให้ลูกยังมีอารมณ์ และเกิดความเครียดขึ้นมาก็เป็นได้

baifern_kk 24/02/2555 14:06

ตกลง ตอบ แตะบอล ใช่มัย ไม่ได้ ตอบ ปรึกษา ครอบครัว ใช่ปาว

jomjutden 24/02/2555 22:02

เตะบอลน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกระครับ

toontaezaa 26/02/2555 22:26

ใช่ครับ ป้าแกบอกว่า ปรึกษาพ่อแม่ แต่ในหนังสือเขียนว่าเล่นกีฬา แล้วไหนครับที่บอกว่ามีมาตราฐาน ???? ขนาดคนที่เคยเป็น ผอ. กับ หนังสือยังไม่ตรงกันเลย แล้วเด็กไทยเป็นคนนะครับ จะรู้ไหมครับว่า ควรจะตอบอะไร ???
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 20:04 | 3
ยังดีที่ยอมรับ ไม่เหมือนสมัยป้า she แถไปเรื่อย
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 20:08 | 13
แล้วถ้ามีอารมณ์กลางดึก  จะให้ตอบว่าชวนเพื่อนไปเตะบอลหรอไงกัน ?

ความคิดเห็น

eastern 23/02/2555 20:47

นั่นดิ เราเห็นด้วย ส่วนมากเค้าก็จะมีกันตอนกลางคืนไม่ใช่หรอ = = (ไม่รู้เหมือนกัน)

medhold 24/02/2555 11:58

เขาก็เอาสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด เพราะเรื่องทางเพศส่วนมากไม่กล้าที่จะไปปรึกหาผู้ใหญ่กัน มีส่วนน้อยเท่านั้น ...และอารมณ์ทางเพศมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถ้าเกิดขึ้นกลางดึก ไม่ว่าตอบข้อไหนมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 21:12 | 4
ข้อสอบศิลปะนี่แบบว่า.... ไม่เคยเรียนมาก่อนเลย
ขอพูดตรงๆ ค่ะว่าที่โรงเรียนสอนวิชาพวกนี้โดยการสั่งงาน...

โพสต์เมื่อ 23/02/2555 21:31 | 1
2 ข้อนี้ก็ถูกแบบ งงๆ นะคะ:)
แต่วิชาศิลปะ นี่ ! เอ่อ .. คือ เคยเรียนแต่ไม่ลึกขนาดนี้ บางข้อมันยากเกินน้ะ :(
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 21:43 | 3
ไอ้ข้ออารมณ์ทางเพศอะ ถ้าเฉลยออกมาเป็นไปบอกพ่อแม่นี่เรารับไม่ได้นะ ก็คิดดูดิ ถ้ามีอารมณ์จริงๆแล้วไปบอกนี่ไม่ใช้เรานะที่อาย คิดถึงหน้าพ่อแม่ตอนที่เราเดินไปบอก "พ่อ แม่........ผมมีอารมณ์ครับ" ดิ หรือป้าแค่เคยทำ
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 21:49 | 0
เอะอะก็อ้างจะวัดๆ ไม่รุ้จะวัดอะไรนักหนาเปลี่ยนมันทุกปีอะทั้งวิธสอบทั้งข้อสอบ

ศิลปะยิ่งสุดๆอะ เชื่อว่า95%ทำไม่ได้
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 21:51 | 0
มันมีอีกอีกข้อ "พยายามนอนให้หลับ" =__=
โพสต์เมื่อ 23/02/2555 22:43 | 3
ข้ออารมณ์ทางเพศ เราคิดว่าที่ตอบแตะฟุตบอล 
เพราะเวลาเราเล่นกีฬาร่างกายจะหลั่งสารendophine
ซึ่งเป็นสารเดียวกับสารที่หลั่งออกมาตอนสนองความต้องการทางเพศ
เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอารมณ์ทางเพศเลยควรไปเล่นกีฬา จะได้หาย...

โพสต์เมื่อ 23/02/2555 23:18 | 0
ข้ออารมณ์ทางเพศนี้  เราคิดว่ามันคิดได้หลายแง่นะ

ถ้าเตะฟุตบอลนี้ก็ดี ได้เล่นกีฬา แต่น่าจะคำว่าเล่นกีฬาจะได้ครอบคลุมถึงผู้หญิงบางคนที่เล่นฟุตบอลไม่เป็นด้วย

ถ้าปรึกษาพ่อแม่ ก็ดีนะ ตามวิชาสุขศึกษา  แต่เอาจริงๆดิ เด็กผู้ชายที่ไหนจะไปบอกว่า "พ่อคร๊าบบ แม่คร๊าบบบ ผมมีอารมณ์ทางเพศคร๊าบบบ"  ตลกไปใหญ่ล่ะ

ถ้าพยายามนอนให้หลับ ก็ดีนะ ลดฮอร์โมนได้เพียงชั่วขณะ แต่ก็ใช้ได้กับบางคนเท่านั้น

โอ้   การศึกษาไทย - - - อนาถ

ความคิดเห็น

medhold 24/02/2555 12:07

คำตอบทุกข้อมันก็มีข้อผิดพลาดทั้งนั้น แต่เขาเอาความเป็นไปได้มากที่สุด

toontaezaa 26/02/2555 22:29

แล้วมันคือข้อไหนล้ะครับ ข้อไหน ที่มีมาตราฐานที่ทาง สทศ. บอกหนักบอกหนาว่าข้อสอบของเขามีมาตราฐาน... ????
โพสต์เมื่อ 24/02/2555 00:14 | 2
อยากให้ออกมาพูดว่าขอโทษตรงๆ

มันจะดูดีกว่าการที่เอาหลักสูตรมาอ้างเพื่อให้ดูว่าตัวเองถูกต้องกว่ามั้ย

การที่ออกข้อสอบไม่คิดน่าคิดหลังเป็นสิ่งที่ผิด

แต่การไม่ตรวจสอบข้อสอบก่อนให้เด็กสอบเป็นสิ่งที่ผิดมากกว่าหรือเปล่า

ทำอย่างนี้ก็เหมือนทำงานไม่มีคุณภาพนั่นแหละ

ความคิดเห็น

medhold 24/02/2555 12:08

มันตรงตามหลักสูตรทุกอย่างเลยนะคะ เพียงแค่ใช้คำในประโยคที่มันอาจจะรุนแรงขึ้น
โพสต์เมื่อ 24/02/2555 09:15 | 0
ใช่!!!! ข้อสอบ สทศ น่ารักอ่ะcongratulation
โพสต์เมื่อ 24/02/2555 14:17 | 12
ถึงคุณ medhold 
ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณเป็นใคร แต่ดูจากการแสดงความเห็นแล้ว คงจะเป็นแฟนพันธ์แท้ของ สทศ. และ สทอ. ถ้าเป็นไปได้ ช่วยรบกวนไปบอกคนที่ออกข้อสอบนะครับ ว่าถึงจะตรงหลักสูตร แต่ถ้าออกมาแล้ว วิเคราะห์แล้ว ว่ายังไงๆ ไอข้อนี้มันต้องมีปัญหาภายหลังตามมาแน่นอน ก็เลี่ยงเถอะครับ ไปออกคำถามอื่นหรือประเด็นอื่นดีกว่าครับ จะได้ไม่มีปัญหา หรือชอบให้เด็กด่า  angryangrygetout

ความคิดเห็น

Naruedet 02/03/2555 22:33

ใช่ครับ ! เห็นด้วยอย่างยิ่ง ... อยากให้คุณ medhold ทำข้อสอบของ สทศ. จัง อยากรู้จะได้คะแนนเท่าไหร่ ???? สงสัยจะเต็ม เพราะตอบเหมือนรู้ใจคนออกข้อสอบมาก >.<
โพสต์เมื่อ 24/02/2555 21:47 | 0
ข้อสอบแบบนี้มีอย่างเดียวแหละจ้ะ คือถ้าตอบตรงกับเฉลยก็คงถูก เค้าเฉลยมาไงเราหาทราบไม่
โพสต์เมื่อ 24/02/2555 22:00 | 1
ผมว่าสทศ.คงไม่ได้แกล้งหรอกครับความจริงมันต้องตอบไปออกกำลังกายแต่กลัวจะซ้ำจากปีก่อนก้เลยหาคำไหม่ๆๆผมคิดว่าอ.จารย์ที่ร.ร.ยังออกยากกว่าศทสอีกนะครับ
โพสต์เมื่อ 24/02/2555 22:21 | 0
ห่าเอ้ย ผมมีอารม ทางเพศ หาเพื่่อนเตะฟุตบอลไม่ได้อะครับเพราะเพื่อน มันไม่มีอารมทางเพศอะ เซงเลย

โพสต์เมื่อ 27/02/2555 18:57 | 0
เราตัดเตะบอลออกข้อแรกเลย -*- ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลย อุ๊ย เกิดอารมณ์อ่ะ เตะบอลเถอะ อ่ะหรอ ?? คนละเรื่องเลย  เราตอบปรึกษาพ่อแม่เพราะเค้าผ่านมาแล้วน่าจะมีคำแนะนำดีๆ อย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าไปเตะบอลแบบอึนๆ แบบนี้ไม่วิ่งไล่ปล้ำเชียร์หรีดเดอร์หรอ คิดคำถามอะไรไม่เข้าท่าจริงๆ ฮึ่ย :(

สงสัยจะตอบคำถามต้องมานั่งไล่ดูหลักสูตร ปญอ.
โพสต์เมื่อ 28/02/2555 09:06 | 1
ถึงคุณ medhold 

ถ้าคุณไม่เป็นพวกเราคุณคงไม่เข้าใจหลอก เป็นแฟนพันธุ์แท้ สทศ. ไง หรือคุณทำงานอยู่ ถ้าคุณอยากเข้าคณะนี้แต่ข้อสอบมันห่วยขนาดนี้คุณคงวิจารณืข้อสอบแบบพวกเราแหละ เอาแต่พูดอะไรก็ไม่รู้
โพสต์เมื่อ 28/02/2555 15:52 | 1
เราก็ตอบเล่นกีฬาน่ะ แต่ก็งงงงกับข้อสอบข้อนี้อยู่เหมือนกันแล้วตกลงข้อไหนถูกอ่ะ เครียด อยากรู้ อยากรู้
โพสต์เมื่อ 01/03/2555 14:04 | 2
เฉยๆนะ
 
เรื่องมันผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้

ตอนนี้รอลุ้นแค่คะแนนจะดีกว่าไหม

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง :)
โพสต์เมื่อ 04/04/2555 10:37 | 0
ข้อนี้ตอบถูก เพราะเคยเรียนในวิชาสุขศึกษา ครูเอาไปออกข้อสอบปลายภาค ถ้าเราเกิดอารมณ์ทางเพศให้ไปออกกำลังกายยยย ^^ เช่นเล่นบาส เตะบอล เป็นต้น
abac