พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์  ใช้  GPAX 20%  ONET 30%  GAT 30%  PAT1 20%
การท่องเที่ยว    GPAX 20%  ONET 30%  GAT 50%
 PAT1 ถือว่าลดลงกว่าปีก่อนพอสมควรเลยครับ

โดยปี 2554 รับสมัคร 12551 คน  ผู้สมัครคัดเลือก 57711 คน
โดยปี 2553 รับสมัคร 10668 คน  ผู้สมัครคัดเลือก 69751 คน

จากปี 53 มา 54 จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จะเป็นขาลงนะครับ  โดย ถ้าเราดูจากตารางสถิติ  ปี 53 PAT1 ถือว่าคะแนนเยอะมาก  แต่พอมา 54 คะแนนตกฮวบเลยครับ แม้จะคะแนน GAT จะเยอะ  แต่ผลสุดท้ายคะแนนก็ยังจะเป็นขาลงอยู่ดีจ้า

 ปีการศึกษา 2555 พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์  โดย จาก ปี 54 มา 55  ผมยังคิดว่าเป็น ขาลงเหมือนเดิมครับ สำหรับผมคิดว่าน่าจลดลง 100-400+ แล้วแต่สาขานะครับ  ( ถ้าการเลือกอันดับใครจะเลือกไว้อันดับ 1 แม้ต่ำกว่า 1000 คะแนนก็ลองเลือกก็ได้ไม่เสียหายครับ )

คำเตือน  ถึงแนวโน้มจะลดลงแต่ยังไงก็มีบางสาขาคะแนนขึ้นแน่นอนครับ เลือกคณะด้วยความไม่ประมาทนะ

ปีการศึกษา 2555 การท่องเที่ยว  ตอนนี้คิดว่าทรงตัวนะครับ

ข้อสังเกตุ

1 จุฬา                                 รับ55/รับ54      ประเมิณ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต              50 /220       22xxx+
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    50 /260       21xxx+
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต     20 /90        20xxx+
คณะเศรษฐศาสตร์                  80 /120

2  เกษตรศาสตร์ ในสายบริหาร  สาขาการตลาดจะลงน้อยมากครับ( ดีไม่ดีจะเด้งขึ้น เพราะ ฐานปี 54 ตงลงไปเยอะ)   ถ้าให้มองว่าจะลงเยอะคงจะป็น การจัดการผลิด

3 มศว ปีก่อนลงไปเยอะมากครับ  ปีนี้เด้งกลับแน่ ใครเลือกโปรดระวังครับ  โดยเฉพาะ สาขาบัญชี น่าจะเด้งขึ้นเยอะแน่นอน   

4 พอ มศว เด้งขึ้น อาจจะทำให้บางสาขาลง  เพราะคนแห่ไปเลือก มศว ได้แก่  บูรพา เชียงใหม่ ศิลปากร

5 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร ลาดกระบัง คะแนนต่ำกว่าความเป็นจริง  ปี 2554 คะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 13953.4  โดย น่าจะเด้งกลับขึ้นมาเกิน 15000 +