คะแนนสูงต่ำ รับตรง จุฬาฯ 2555

โดยภาพรวมคะแนนจะต่ำกว่าปี 54 เกือบทั้งหมด อาจะเป็นเพราะ ตัด GPAX ออกไป

ที่น่าตกใจสำหรับผมคงเป็น สายวิศวกรรมศาสตร์  ปี 54 22845  ปี 55 เหลือเพียง 16465.20

แต่เห็นเค้าว่าปีนี้ จุฬาฯ  มีตกสัมภาษณ์เยอะ ให้ตกช่วยมายืนยันหน่อยครับ