วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรงกลาง สถาบันพระบมราชชนก 2555

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบรับกลาง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2555

ธันวาคม 2554
เป็นต้นไป
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร

16 มีนาคม 2555
ถึงวันปิดรับสมัคร
(20 เมษายน 2555)

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
  • เลือกได้ไม่เกิน 4 อันตับ
  การชำระเงินค่าสมัคร
  • อันดับแรก 100 บาท
  • อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท

สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
1-20 เมษายน 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
 

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การตรวจสอบคะแนน O-NET GAT และ PAT2
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

26-30 เมษายน 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
    โทรศัพท์ 08 4384 6738
08 4384 6782
08 7057 9801
08 7058 0441
08 7082 6702
08 8501 6036
08 8501 6354
08 8501 6387
08 9862 7449
    โทรสาร 0 2590 1830
0 2590 1831
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณ์ รอบที่ 1

6 พฤษภาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
6. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์

7-11 พฤษภาคม 2555

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
  * กรณีที่ตรวจร่างกายไม่ครบทุกรายการ ทางสถานที่สัมภาษณ์อาจจะไม่ให้ผ่านผลการตรวจร่างกายได้
7. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1
  • ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  • เข้าสอบสัมภาษณ์

14 พฤษภาคม 2555

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1

16 พฤษภาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
9. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
 
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

16-17 พฤษภาค 2555

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ รอบที่ 2

21 พฤษภาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
11. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์

22-24 พฤษภาคม 2555

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
  * กรณีที่ตรวจร่างกายไม่ครบทุกรายการ ทางสถานที่สัมภาษณ์อาจจะไม่ให้ผ่านผลการตรวจร่างกายได้
12. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 2
  • ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  • เข้าสอบสัมภาษณ์

25 พฤษภาคม 2555

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2

29 พฤษภาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
14. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
 
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

30-31 พฤษภาคม 2555

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15.

การรายงานตัวเข้าศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
การปฐมนิเทศ

4 มิถุนายน 2555

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติม

5-10 มิถุนายน 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
17. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

11 มิถุนายน 2555

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
 

ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ยื่นผลการตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
  กรณีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ให้รายงานตัวเข้าศึกษา
 
ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ

11 มิถุนายน 2555

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 1. ความเห็นยอดนิยม

 2. nloveb
  14/03/2555 17:46 | 17
  รอบก่อนได้เปงตัวสำรองเสียดายมากกก
  รอบนี้ขอให้ได้ทีเถอะ....^^
 3. Chatpim
  14/03/2555 19:04 | 11
  เราอยากได้มากๆๆๆๆๆแต่เก็ท-แพท ได้น้อย
 4. phanichicha
  14/03/2555 19:30 | 6
  รอบที่แล้ว ได้สำรอง แต่รอบนี้จะขอลองอีกสักครั้ง!!  

25786

เข้าชม

31

ตอบกลับ

ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรงกลาง สถาบันพระบมราชชนก 2555

โพสต์เมื่อ 14/03/2555 17:46 | 17
รอบก่อนได้เปงตัวสำรองเสียดายมากกก
รอบนี้ขอให้ได้ทีเถอะ....^^
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 17:48 | 0
เหมือนกัน เสียดายสุดๆ
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 17:55 | 0
สู้ๆๆ เราได้แพทย์แผนไทยแล้ว เอาให้ได้นะเพื่อนๆhappy
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 19:04 | 11
เราอยากได้มากๆๆๆๆๆแต่เก็ท-แพท ได้น้อย
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 19:30 | 6
รอบที่แล้ว ได้สำรอง แต่รอบนี้จะขอลองอีกสักครั้ง!!  
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 20:09 | 0

อยากทราบว่าคนที่ติดรับตรงของมหาวิทยาลัยที่ตัดสิทธิ์แอดมิดชั่นแล้ว สามารถสมัคได้ไหมค่ะ ??

ความคิดเห็น

P.Kla 14/03/2555 20:44

ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 20:22 | 0
รับตรงกลางคืออะไรหรอคะ ช่วยอธิบายหน่อย ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 14/03/2555 20:44

เหมือนกับระบบ admiisons
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 20:26 | 0
รอบที่แล้ว ไปรายงานตัวแล้ว แต่ไม่ไปมอบตัว เพราะตรงกับสอบ Pat
รอบนี้สอบได้ป่าวอ่า

ความคิดเห็น

P.Kla 14/03/2555 20:44

ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 20:33 | 2
รอบนี้ขอติดเถอะๆๆสาธุๆๆcheeky
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 21:06 | 2
ถ้าสมัครของวิทยาลัยแล้ว ยังจะยื่นคะแนนไปAdmissionของม.อื่นได้มั๊ย เพราะเห็นเวลามันใกล้เคียงกัน

ความคิดเห็น

P.Kla 14/03/2555 23:13

ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 14/03/2555 21:19 | 1
รอบที่แล้วเป็นตัวสำรอง ห่างกับคนสุดท้ายแค่ 1.32 คะแนน -*-

เซ็งมาก!!! คราวนี้ขอให้ติดตัวจริงเถอะ!!!
โพสต์เมื่อ 15/03/2555 10:01 | 1
หมายความว่า เรายื่นแอดกลาง4อันดับแล้ว ก็ยังสามารถสมัครวิทยาลัยพยาบาลนี้ได้ โดยที่มันไม่ตัดสิทธิ์กันและกันใช่หรือป่าว? เราเข้าใจถูกรึป่าวอ่ะ?!?

ความคิดเห็น

phanichicha 15/03/2555 20:13

ใช่ๆๆ เราก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันนะ ^^

p_sarunya 21/03/2555 21:56

นั่นดิๆ มันยังไงอ่า ใครรู้ตอบหน่อยๆๆ -_____-"

The TeN 27/03/2555 11:27

ใช่แล้วคับ ^^ เพราะแอดกลางจะสังกัดกระทรวงศึกษา แต่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกัน เลยทำให้ไม่มีการตัดสิทธิ์

p_sarunya 27/03/2555 13:29

อ่อๆๆ ขอบคุณคะ >.<"
โพสต์เมื่อ 15/03/2555 19:21 | 0
ขอให้ติด ....สาธุๆsmile
โพสต์เมื่อ 15/03/2555 20:15 | 0
มันไม่เกี่ยวกะแอดใช่ป่ะ

ถ้าสมัครอันนี้ จะแอดได้ป่ะ!!
โพสต์เมื่อ 15/03/2555 20:28 | 0
ขอหั้ยด้ายทีเทอะๆๆๆๆหนูอยากได้มากๆๆๆๆๆ
โพสต์เมื่อ 15/03/2555 22:30 | 0
รอบนี้ คือ ความหวังสูงสุด 

ติดทีเหอะ !!!  

สาธุ.........สาธุ.........สาธุ

readingflightcongratulation
โพสต์เมื่อ 16/03/2555 14:40 | 0
4 อันดับนี้หมายถึง admission เหรอค้ะ แสดงว่า เลือกที่อื่นไม่ได้เหรอ ?ช่วยบอกด้วยน้ะค้ะ

ความคิดเห็น

The TeN 27/03/2555 11:29

เป็นคนละส่วนกับadmission ของ สอท นะคับ 4อันดับในที่นี้หมายถึงหลักสูตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกคับ
โพสต์เมื่อ 16/03/2555 18:14 | 1
เย้ๆๆๆ อุส่าติดสำรองละ รอบนิขอตัวจิงบ้างเหอะ สาธุๆๆ
โพสต์เมื่อ 16/03/2555 20:28 | 1
ติดทีเถ้อะๆๆๆๆ....อยากเรียนที่นี่มากอ่ะคับ...
โพสต์เมื่อ 17/03/2555 14:48 | 0
โพสต์เมื่อ 17/03/2555 14:49 | 0
สาธุ  ติดที  อยากให้ถึงวันเปิดรับสมัครเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจัง
โพสต์เมื่อ 18/03/2555 23:43 | 0
คนที่ติดสำรอง ได้คะแนนเท่าไหร่หรอคะ เราจะได้เผื่่อใจไว้  
โพสต์เมื่อ 19/03/2555 14:32 | 1
ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ของมหาวิทยาลัยแล้ว สมัครที่นี้ได้มั้ยครับ

ความคิดเห็น

The TeN 27/03/2555 11:30

ได้คับ
โพสต์เมื่อ 22/03/2555 00:36 | 0

อยากสอบว่าในใบสมัครเขียนว่า พยาบาลรับเฉพาะสายวิทย์
แล้วสาขาอื่น ไม่จำเป็นต้องจบสายวิทย์ใช่หรือไม่
เด็กสายศิลป์อยากไปเรียนบ้าง รบกวนเพื่อน ช่วยตอบหน่อยนะครับ

ความคิดเห็น

The TeN 27/03/2555 11:31

ถ้าได้หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต อังกฤษ 9 หน่วยกิต ก็สามารถสมัครได้คับ
โพสต์เมื่อ 23/03/2555 17:31 | 0

ทางสถาบันจะดึงเอาคะแนนจาก สทศ. เหมือนเดิมใช่รึป่าวค่ะ? ถ้าเกิดแกท แพท รอบแรกดีกว่ารอบ2 เราจะสามารถเลือกครั้งที่ดีที่สุดได้มั๊ยอ่ะคะ?what

ความคิดเห็น

pasthai 03/04/2555 10:41

สงสัยเหมือนกัน

The TeN 03/04/2555 13:10

สถาบันจะดึงคะแนนมาจาก สทศ เหมือนเดิมคับ แต่ก็จะใช้คะแนนที่ดีที่สุดของเรา

pasthai 03/04/2555 16:52

Thaks
โพสต์เมื่อ 26/03/2555 20:05 | 0
ถ้าสมัครแล้วสามารถสมัครรอบ addmission ของมหาลัยอื่นได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็น

The TeN 27/03/2555 11:33

ได้คับ
โพสต์เมื่อ 28/03/2555 20:35 | 1

รอบ Admission รับกี่คนคะ ?

ขอบคุณคะ ^๐^

ความคิดเห็น

The TeN 29/03/2555 21:19

แล้วแต่จังหวัดภูมิลำเนาคับ ขึ้นอยู่กับความต้องการบุคคลากรของจังหวัดนั้นๆคับ
โพสต์เมื่อ 29/03/2555 21:28 | 0
คลิ๊กสมัครตรงไหนอ่ะคะ

พอเข้า http://admission.pi.in.th แล้วไม่เห็นมีลิงค์ให้คลิ๊กเลย

ใครทราบช่วยตอบทีนะคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 29/03/2555 23:39

เค้าเปิดวันที่ 1 นิน้องรอก่อน
โพสต์เมื่อ 03/04/2555 10:39 | 0
ครั้งก่อนตัวสำรอง คราวนี้ขอเป็นตัวจริงเถอะนะ เพี้ยง!!hi
โพสต์เมื่อ 03/04/2555 15:28 | 1
รอบก่อนพลาด รอบนี้ขอติดด้วยเถอะ อยากมีที่เรียนแล้ววววววววววววววววว
โพสต์เมื่อ 25/04/2555 23:19 | 0

สาธุ รอบที่แล้วเป็นตัวสำรอง รอบนี้ขอเป็นตัวจริงบ้างนะคะ  เค้าน่าจะให้โอกาสตัวสำรองแต่ละอันดับด้วยนะคะ  จะได้มีสิทธิลุ้น  อยากได้มักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

abac