ประกาศคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2554 ( สอบ กพ 55 ) !!???

สทศ หลุดประกาศผลตอนเที่ยงคืน

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx