10 ธุรกิจนวัตกรรมสุดยอดแห่งปี

 

 


ผลการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2552 หรือ Top Ten Innovative Business 2009 ครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผลงานจากโครงการที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 432 โครงการ คิดเป็นวงเงินการสนับสนุน 423.51 ล้านบาท

โดยการพิจารณาคัดเลือกนั้นอาศัย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ คือดูจากรูปแบบธุรกิจใหม่ การสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่น มีศักยภาพสูงในตลาดโลก มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวด้านนวัตกรรม


สำหรับผลการคัดเลือก อันดับ 1 คือ "ดินสอ" หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะ ของบริษัท ซีที เอเชีย โรโบ-ติกส์ จำกัด มีรายงานจาก Japan Robotics Association, ABI Research Co.,Ltd. และ World Robotics 2009 ประเมินว่า ในปี 2552 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 330,000 ล้านบาท โดยแบ่งตามการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 200,000 ล้านบาท และหุ่นยนต์บริการ จำนวน 133,000 ล้านบาท และในอนาคตอีก 16 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,200,000 ล้านบาทด้วยตัวเลขที่น่าสนใจนี้ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบ-ติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตหุ่นยนต์ "ดินสอ" เพื่อให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ในงานอีเวนต์ งานสัมมนา และนิทรรศการต่าง ๆ โดยจำหน่ายให้แก่ร้านค้าที่สนใจในการนำ หุ่นยนต์ไปใช้ในการเพิ่มสีสันของร้านค้า เช่น ร้านอาหารเอ็มเค บาร์บีคิว พลาซ่า เป็นต้น โดยกำลังการผลิตสูงสุดที่วางแผนไว้ประมาณ 10-15 ตัวต่อปี ซึ่งคาดว่าจะนำออกสู่ตลาดภายในกลางปีหน้านี้ และคาดว่าจะสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

 อันดับ 2 "ซีออส" แนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ป่าชายเลน ของบริษัท ไทยไฮบริด จำกัด สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน บริษัท ไทยไฮบริด จำกัด จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่อง "C-AOSS แนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ป่าชายเลนจากไม้ประกอบพลาสติก" เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับวัสดุป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเพิ่มเติมปะการังเทียมเพื่อช่วยดักตะกอนดิน อันจะก่อให้เกิดการสร้างแผ่นดินได้ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรต่อปี

 อันดับ 3 "เบบี้ ยัมมี่" อาหารเสริมสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กจากข้าว ของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด เบบี้ ยัมมี่ ข้าวผสมกล้วยน้ำว้าบด เป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กที่เป็นภูมิปัญญาไทยมา ช้านาน แต่เนื่องจากวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้พ่อและแม่ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารสำหรับลูกน้อยมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กจึงมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตยุคปัจจุบัน

บริษัทคาดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสร้างมูลค่าให้กับข้าวไทยมากกว่า 20 เท่า เทียบกับราคาข้าวสารปกติ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาขายปลีก 30 บาทต่อถ้วย โดยมีต้นทุนการผลิต 16 บาทต่อถ้วย โดยคาดว่าในปี 2552 ตลาดจะเติบโตกว่าร้อยละ 20

สำหรับ อันดับ 4 "เจทีไอ" ถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซแอลพีจี ของบริษัท อุตสาหกรรม จอบไท จำกัด

อันดับ 5 "ไวท์ฟลาวเวอร์" น้ำผึ้งอินทรีย์ทางการแพทย์ ของบริษัท สยามเมียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับ 6 "พาลาทีน" นวัตกรรมน้ำตาลเพื่อสุขภาพ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

อันดับ 7 "นีท" ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปไร้น้ำมัน ของโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว น. นิตย์ สวรรคโลก

อันดับ 8 "เชอริช" ขนมฟังก์ชั่นสำหรับสุนัข ของบริษัท อินโนเพ็ต โปรดักส์ จำกัด

อันดับ 9 "ซีมูฟ" ระบบบริหารการขนส่งแบบต่อเนื่อง ของบริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

และ อันดับ 10 "ไบโอพลาสเทค"... เครื่องเป่าขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกชีวภาพแบบสามชั้น ของบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
 

Credit  http://www.most.go.th/portalweb/index.php/organization-news/1204-top-ten-innovative-business-2009-.html