UniGang Talk  เสียอย่างเดียวไม่มีเฉลย แจกฟรี =___=   ท่านผู้ใดมีเฉลย ก็ช่วยทำมาแจกฟรีด้วยนะ อิอิ

 

บทความน่ารู้
วันที่
:: มัธยมปลาย ::
   
หมายเหตุ
9 มกราคม 2551
     
10 ธันวาคม 2548
     
10 ตุลาคม 2548
     
10 กันยายน 2548
     
10 สิงหาคม 2548
     
10 กรกฎาคม 2548
     

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันที่

คณิตศาสตร์ O-net และ A-net
เฉลยคำตอบ
เฉลยแนวคิด
หมายเหตุ
20 กุมภาพันธ์ 2552
     
26 กุมภาพันธ์ 2552
     
21 กุมภาพันธ์ 2551
     
21 กุมภาพันธ์ 2551
     
26 กันยายน 2549
     
26 กันยายน 2549
     
 
คณิตศาสตร์ 1
     
28เมษายน 2548
 
 
16 มกราคม 2548
 
 
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
22 พฤษภาคม 2548
     
2 มิถุนายน 2548
     
23 มิถุนายน 2548
     
8 สิงหาคม 2549
     
19 กันยายน 2549
     
7 สิงหาคม 2550
     
14 สิงหาคม 2550
     
21 สิงหาคม 2550
     
28 สิงหาคม 2550
     
 
คณิตศาสตร์ 2
     
28 เมษายน 2548
 
 
16 มกราคม 2548
 
 
16 มกราคม 2548
   
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
22 พฤษภาคม 2548
     
2 มิถุนายน 2548
     
23 มิถุนายน 2548
     
22 สิงหาคม 2549
     
19 กันยายน 2549
     
 
โควต้าเชียงใหม่
     
3 มกราคม 2551
     
4 พฤศจิกายน 2550
     
26 กุมภาพันธ์ 2550
     
12 กุมภาพันธ์ 2549
     
12 กุมภาพันธ์ 2549
     

รวมข้อสอบแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย

วันที่

:: แข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ::
เฉลยคำตอบ
เฉลยแนวคิด
หมายเหตุ
20 มกราคม 2552
     
1 มกราคม 2552
     
1 ธันวาคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
10 กุมภาพันธ์ 2548
     
10 กุมภาพันธ์ 2548
     
10 กุมภาพันธ์ 2548
     
 

คณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นที่สี่

     
8 กันยายน 2548
   
ส่งมาโดยธีรศานต์ เพียรพานิชย์
27 กรกฎาคม 2548
     
 

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์อื่นๆี่

     
31 พฤษภาคม 2550
     
31 พฤษภาคม 2550
     
31 พฤษภาคม 2550
     
22 มกราคม 2549
     
22 ธันวาคม 2548
     
22 ธันวาคม 2548
     

ทุนการศึกษา

วันที่

ทุนเล่าเรียนหลวง

วันที่
เฉลยแนวคิด
หมายเหตุ
16 กันยายน 2552
     
9 กันยายน 2552
     
9 ตุลาคม 2550
11 ตุลาคม 2550
 
14 สิงหาคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
9 กันยายน 2548
20 กันยายน 2548
ตอนที่หนึ่ง  สอง สาม
 

เสริมประสบการณ์

วันที่

คณิตศาสตร์ กข แยกบท

เฉลยคำตอบ
เฉลยแนวคิด
หมายเหตุ
30 พฤษภาคม 2549
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
26 กรกฎาคม 2550
     
 
โจทย์เพิ่มเติม
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
 
คุณครูดำรง ธัญญะผลผู้เฉลย
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
16 มกราคม 2548
     
7 สิงหาคม 2548
     
2 สิงหาคม 2549
     
4 กันยายน 2550
   
6 กันยายน 2550
     
24 กรกฎาคม 2550
     

Credit  pratabong.com

.......................................................................................................................................................