ความเป็นอยู่ที่แสนลำบากในชุมชนแออัดของอินเดีย

ใครจะเชื่อว่าไม่ไกลจากมัสยิดจามา นิวเดลี ในประเทศอินเดีย จะมีคนยากไร้ไม่มีที่อยู่จะรวมตัวจนกลายเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ไม่ไกลจากมัสยิดที่มีชื่อเสียงเท่าไหร่นัก  คนยากจนนับหมื่นต้องอยู่อย่างแออัด  ปราศจากสุขอนามัยที่ดี  และอาศัยรวมปะปนกับสุนัข ซึ่งเห็นแล้วเป็นภาพที่น่าหดหู่ไม่น้อย 

Credit http://webboard.sanook.com/forum/?topic=3578820