"สุชาติ"เผยเปิดโอกาสทุกสถาบันสอบชิงทุน พร้อมปฏิวัติระบบประเมินผลการศึกษาทุ่ม 200 ล.ให้สทศ.ทำคลังข้อสอบ O-NET วัดจบช่วงชั้น 20% นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555   

  เมื่อวันที่ 3 พ.ค.55 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโครงการครูมืออาชีพ 2 ชุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มาหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การให้ทุนครูมืออาชีพขึ้นใหม่โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุน จะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสถาบัน ได้มีโอกาสสอบแข่งขันเข้ารับทุนครูมืออาชีพ โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 

     รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังขอให้ สพฐ. กำหนดอัตรากำลัง ที่ได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจนว่ามีประมาณเท่าไร เช่น ปีนี้มี 5,000 อัตรา ก็จัดสรรโดยเฉลี่ย ดังนี้ 25% ให้ครูอัตราจ้าง มีโอกาสได้มาสอบเป็นครูผู้ช่วย 35% สำหรับทุนครูมืออาชีพและทุนอื่นๆ ส่วนที่เหลืออีก 40% เปิดกว้างให้นักศึกษาที่จบจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกคนได้มีโอกาสสอบเป็นครูผู้ช่วย

     ส่วนนักศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกในปีการศึกษา 2554 ตามโครงการครูพันธุ์ใหม่ ประเภทประกันการมีงานทำ ซึ่งมีโควตาประมาณ 1,000 คนแต่คัดเลือกได้แล้ว 742 คน จึงยังมีโควตาเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ที่ประชุมได้มอบให้คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตฯ ไปคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนให้เต็มจำนวน รวมถึงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน ให้รอบคอบ และเสนอให้ที่ประชุมโครงการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป

     วันเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ ยังเปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการจบช่วงชั้นหรือ Exit Exam ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะดำเนินการ Exit Exam ในชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยเริ่มในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะนำคะแนน O-NET มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาจบช่วงชั้น 20% และอีก 80% เป็นคะแนนของโรงเรียน จากนั้นในปีต่อไปจะเพิ่มสัดส่วนคะแนน O-NET มากขึ้นจนถึง 50% ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ได้มอบให้ สพฐ. ไปพัฒนาข้อสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test หรือ NT) เพื่อจัดสอบเด็กที่นอกเหนือจากชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 แต่จะใช้สัดส่วนเท่าใดนั้น ได้มอบให้ สพฐ.กลับไปคิดและนำมาเสนออีกครั้ง 

     "หลังจากนี้เด็กในทุกระดับชั้น จะมีมาตรฐาน และเมื่อเด็กมีคะแนนที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อความก้าวหน้าของครูด้วย จึงเรียกได้ว่าครั้งนี้จะเป็นการปฏิวัติการศึกษาครั้งใหญ่ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ศธ.ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)อีก 200 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับงบฯ 700 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำคลังข้อสอบระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ให้มีมาตรฐานและเป็นระบบดิจิตอลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว


Credit http://www.siamrath.co.th