มหาวิทยาลัย บูรพา ประกาศผลรับตรงแล้ว ( ประกาศล่วงหน้าอีกแล้ว )  ขอให้โชคดีนะครับทุกคน

http://www.buu.ac.th/ad2010/