วันที่ 20 สิงหาคม 2560

รับตรง(แบบปกติ) และพิเศษ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษและแบบปกติ) จากวันที่ 9 ตุลาคม 2555

เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เนื่องจากในวันดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

(รายละเอียด) new2 (13 ก.ค. 55)

 

CU_P018779


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และ (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 4 – 13 ก.ค. 2555 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) รับผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/โครงการที่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการจุฬาฯ ชนบท หรือ ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น เช่นโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านศิลปะ หรือ คณะ/โครงการที่ต้องมีการทดสอบคุณสมบัติเฉพาะ ทาง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาฯ เป็นต้น รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 871 ที่นั่ง เข้าศึกษาในคณะต่างๆรวมทั้งสิ้น 15 คณะ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการรับตรงพิเศษนี้จะต้องสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะและหรือสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดจากwww.admissions.chula.ac.th และ www.atc.chula.ac.th)

สำหรับผู้สมัครที่เลือกโครงการจุฬาชนบทและโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สามารถเลือกสนามสอบส่วนภูมิภาคได้อีก 3 สนาม ได้แก่

• สนามสอบจังหวัดขอนแก่น ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

• สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี

• สนามสอบจังหวัดตรัง ร.ร.สภาราชินี

2. โครงการรับตรง (แบบปกติ) รับผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/โครงการต่างๆ จำนวนรับทั้งสิ้น 1,012 ที่นั่งดังนี้

2.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ใช้คะแนนสอบ GAT / PATรอบ 1/56 สอบตุลาคม 2555)

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

2.5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรายการที่ 2.2-2.5 จะต้องสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะและ/หรือสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเฉพาะรายการที่ 2.3-2.5 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งโครงการรับตรง(พิเศษ) และโครงการรับตรง(ปกติ) หากสมัครทั้ง 2โครงการ ต้องสมัคร ชำระเงิน และส่งเอกสารทั้งสองครั้ง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 13 ก.ค. 2555 และจัดสอบข้อเขียน(ทฤษฎี)ระหว่างวันที่ 11 – 13 ส.ค. 2555 (โปรดศึกษารายละเอียดจาก www.admissions.chula.ac.th และ www.atc.chula.ac.th) สำหรับกำหนดการสมัครสอบทักษะและการสอบสัมภาษณ์ขอให้ติดตามข้อมูลที่จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการ รับสมัครสอบคัดเลือกฯและสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์www.atc.chula.ac.th หรือทางสถานีวิทยุจุฬาฯ คลื่น 101.5 รายการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-3970-4 ต่อ 0 เว็บไซต์ http://www.curadio.chula.ac.th/

51778

เข้าชม

12

ตอบกลับ

รับตรง(แบบปกติ) และพิเศษ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556

โพสต์เมื่อ 02/07/2555 17:57 | 0
ยังไม่มีอักษรหลอค่ะ ?

ความคิดเห็น

P.Kla 02/07/2555 17:59

น่าจะมีมาเรื่อย ๆ รอสักพักครับ
โพสต์เมื่อ 03/07/2555 03:27 | 0

ผมไม่เข้าใจหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและสายการเรียนอ่าครับ เราปริ้นไปเขียนหรือว่าอย่างไง ??
 

ความคิดเห็น

P.Kla 03/07/2555 09:07

ขอจากทาง โรงเรียนได้ครับ
โพสต์เมื่อ 04/07/2555 00:08 | 0
ขอโทษนะค่ะ คือสงสัยว่าถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน
พึ่งกลับมา มีใบรับรองว่าเราไปเรียนที่นั่นจริง ๆ แต่ไม่มีเกรด
แล้วพาสชั้น สามารถสมัครสอบได้ไหมค่ะ ? ถ้าได้ต้องใส่อะไรยังไง เอาเอกสารอะไรแนบ เพราะเขาบอกว่าเอาเกรด 4 เทอมคือ ม.4-5 
ของคณะสถาปัตย์ค่ะ :) รบกวนตอบด้วยนะค่ะ เครียดมาก ๆ 

ความคิดเห็น

P.Kla 04/07/2555 00:26

อันนี้แล้วแต่ทางคณะเลยนะครับ ถ้า Admissions จะใช้เกรดที่อยุ่ในไทย เท่านั้นอ่า
โพสต์เมื่อ 04/07/2555 17:41 | 1

ไม่มีของวิศวกรรมเหรอค่ะ เมื่อไหร่จะมา

โพสต์เมื่อ 04/07/2555 21:18 | 0

พี่ๆคับ ขอโทษนะคับ มันสมัครยังไงอะครับ ผมเริ่ม งง มันมีแต่หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนสายนี้ สายนั้น
 TT

โพสต์เมื่อ 05/07/2555 17:20 | 0
พี่กล้าครับ

โควต้า โอลิมปิก วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รอบเนี่ย

ถ้าเ้ลือกแล้วได้ จะโดนตัดสิทธิ์ กสพท ป่ะครับ ? 

ความคิดเห็น

P.Kla 05/07/2555 18:20

ถ้าไม่ใช่ คณะแพทย์ ทันตะ ไม่ตัด กสพท
โพสต์เมื่อ 05/07/2555 19:07 | 0

ยังไม่มีของวิศวะหรอครับ

โพสต์เมื่อ 05/07/2555 19:59 | 0
รับตรงพิเศษของทันตะ ค่าสมัครเท่่าไหร่หรอคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 05/07/2555 20:35

http://www.atc.chula.ac.th/admission2/images/ad.pdf
โพสต์เมื่อ 05/07/2555 20:46 | 0
ขอถามนอกเรื่องครับ

ไฟฟ้า อุตสาหการ คอม เคมี โยธา

อันไหนรุ่ง อันไหนเป็นยังไง พี่กล้าช่วยแนะำนำหน่อยครับ

(ผมได้หาข้อมูลมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เจอที่ชัดเจนเลยครับ)

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

P.Kla 09/07/2555 09:17

คอม ครับผม ^_^
โพสต์เมื่อ 07/07/2555 00:45 | 1
เด็กซิ่ว ภาคกลางสมัครอะไรได้มั้งหรอ
โพสต์เมื่อ 09/07/2555 15:43 | 0

พี่คะ วันสอบมันจะไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะ คือหนูหมายความว่าถ้าหนูลงคณะบัญชีแล้วคณะอื่นๆที่กำลังจะเปิดสมัคร หนูสามารถสมัครได้ตามปกติใช่ไหมคะ?

โพสต์เมื่อ 11/07/2555 20:42 | 0
น่าเสียดายจัง...ไม่มีจิตวิทยา :(
abac