ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 (สอบ กุมภาพันธ์ 2556 )

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555


 

 

 

กำหนดการสอบ O-NET มาแล้วจ้า ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6  รายละเอียด

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/41edf0529ef8a8eb3945a22d04b1c92d.pdf

 ขอบอกได้เลยว่านับตั้งแต่วันนี้จะมีแต่การ สอบ สอบ สอบ

ตุลาคม 55  - GAT-PAT  1/2556
มกราคม 56  -  7 วิชาสามัญ
กุมภาพันธ์ 56 -    O-NET
มีนาคม 56 -   GAT-PAT 2/2556

เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ ^__^