ไร้ข้อสรุป “กำจร” เผยผลประชุมเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ระบุ ทปอ.มรภ.ยังยืนยันไม่ขยับเพราะได้สอบถามความเห็นผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ ทปอ.มทร.ยินดีหากมีการขยับทั้งหมด ด้าน สพฐ.ยังสงวนท่าทีงดให้ความเห็น ส่วน ร.ร.สาธิตฯ ต้องดูท่าทีอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ สกอ.เตรียมร่อนหนังสือถึงมหา’ลัยขอข้อมูลการจัดสอบและการรับ นศ.แต่ละปี เพื่อลดจำนวนการจัดสอบเล็งให้จัดสอบปีละ 3 ครั้ง
       
       รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียน และสากล ซึ่งมี นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้าร่วม ว่า รมว.ศึกษาธิการ เห็นด้วยกับที่ ทปอ.มีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนตามสากล แต่ในส่วนของ ทปอ.มรภ.ยังยืนยันที่จะไม่ขยับการเปิดภาคเรียน เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และนักศึกษาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรให้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียน เพราะจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ส่วนของ ทปอ.มทร.ก็ยินดีที่จะปรับการเปิดภาคเรียนหากมีการปรับทั้งระบบ 
       
       อย่างไรก็ตาม ส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ยังไม่ได้ให้ความเห็น แต่ในที่ประชุมมีประเด็นว่าโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะต้องกลับไปพิจารณาว่าจะเลื่อนเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือไม่ หาก สพฐ.ไม่ขยับการเปิดภาคเรียน ซึ่งในส่วนของโรงเรียนสาธิตนั้น ขณะนี้โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังมีการสำรวจข้อดี ข้อเสีย หรือผลกระทบหากเลื่อนเปิดปิดภาคเรียน
       
       “รมว.ศึกษาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งกลับไปพิจารณาเรื่องการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน ว่า มีผลกระทบอย่างไร ซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้เลื่อนเปิดภาคเรียนเหมือนสากล เพราะจะทำให้เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสากลได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต” รศ.นพ.กำจร กล่าว
       
       รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ สกอ.ยังมีข้อกังวลว่าหากไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนทั้งระบบจะทำให้มีห้วงเวลาที่ยาวนาน และจะเกิดการวิ่งรอกสอบมากขึ้น ดังนั้น สกอ.จะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อขอทราบข้อมูลว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดรับนักศึกษากี่ครั้ง และมีการสอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะมากำหนดจัดให้มีการจัดสอบน้อยที่สุด โดยจะให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หรือมาจัดสอบร่วมกันในลักษณะเดียวกับระบบเคลียริ่งเฮาส์

 

Credit   Manager.co..th