วันที่ 30 เมษายน 2560

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม 2556

side

ด้วยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเช้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 จึงประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร รับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน  ถึง 12 ธันวาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.med.msu.ac.th/new2011/images/pdf/EHC.pdf

เว็บไซต์หลัก  http://www.med.msu.ac.th/

12482

เข้าชม

1

ตอบกลับ

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม 2556

โพสต์เมื่อ 16/09/2555 20:35 | 0
รับเด็กซิวไหมค่ะ ?
abac