รับตรง "โครงการสืบสานภาษาไทย" ม.ศิลปากร 2556

 

 
การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษตามโครงการนี้  รับจากนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจอบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุสาคร สมุทรสงครม และสุพรรณบุรี 
 
เปิดรับสมัครภายในวันที่  16 พฤษศจิกายน 2555
 

8461

เข้าชม

1

ตอบกลับ

รับตรง "โครงการสืบสานภาษาไทย" ม.ศิลปากร 2556

โพสต์เมื่อ 08/10/2555 20:23 | 0
จากสมัครจัง แต่ไม่ได้อยู่ใน 8 จังหวัด

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com