การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษตามโครงการนี้  รับจากนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจอบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุสาคร สมุทรสงครม และสุพรรณบุรี 
 
เปิดรับสมัครภายในวันที่  16 พฤษศจิกายน 2555