วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ปฏิทินรับตรง วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก 2556

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบรับตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556

ตุลาคม 2555
เป็นต้นไป

สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร

1 พฤศจิกายน 2555
ถึงวันปิดรับสมัคร
(23 พฤศจิกายน 2555)

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
  เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
  การชำระเงินค่าสมัคร
  อันดับแรก 100 บาท
  อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท

สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
12-23 พฤศจิกายน 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้

ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
2 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

30 พฤศจิกายน ถึง
2 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7057 9801,  08 7058 0441
08 7082 6702,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449
  โทรสาร 0 2580 8989
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1

10 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
7. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์

11-13 ธันวาคม 2555

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
8. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1
  ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์ รอบที่ 1
  เข้าสอบสัมภาษณ์

15 ธันวาคม 2555

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1

18 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
10. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
  ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

18-20 ธันวาคม 2555

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2

24 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
12. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
  ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

25-27 ธันวาคม 2555

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
13. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
  ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008

ภายใน
20 มีนาคม 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
14. การรายงานตัวเข้าศึกษา
  การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
  ทำหนังสือมอบตัว
  การปฐมนิเทศ

27 พฤษภาคม 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 

16678

เข้าชม

12

ตอบกลับ

ปฏิทินรับตรง วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก 2556

โพสต์เมื่อ 10/10/2555 12:13 | 1
รายละเอียดอย่างอื่นล๊ะคับ เช่น เกรด รึอะไรประมาณนี้ไม่ระบุหรอคับ
โพสต์เมื่อ 10/10/2555 12:43 | 0
ค่าสมัครเท่าไรหรอคะ ข้อมูลไม่ชัดเจนเลยคะmistake

ความคิดเห็น

popjung 10/10/2555 17:38

ค่าสมัครก็อันดับแรก 100บาท อันดับต่อไป 50 บาทไงจ๊ะ ^^
โพสต์เมื่อ 10/10/2555 22:01 | 0
รับเด็กซิวไหมค่ะ?? และต้องใช้ 7 วิชาสามัญหรือป่าวค่ะ

ความคิดเห็น

The TeN 11/10/2555 20:48

รับเด็กซิ่วและไม่ต้องใช้คะแนน7วิชา
โพสต์เมื่อ 11/10/2555 10:48 | 0
โพสต์เมื่อ 11/10/2555 19:07 | 0
ตกลงคำตอบข้างบนคือไรอ่ะค่ะ รับเด็กซิ่วมั้ย แล้วใช้ 7 วิชามั้ยค่ะ

ความคิดเห็น

phichit yimya 16/10/2555 00:36

เด็กซิ่วสมัครได้ ไม่ใช่7วิชา ใช้แต่แกท แพทและก้อเกรดเรา
โพสต์เมื่อ 11/10/2555 20:52 | 1
เผลอแปปเดียวจะมีรุ่นน้องแล้วเรา ^^
โพสต์เมื่อ 14/10/2555 11:17 | 0
ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไรหรอค่ะ ?
โพสต์เมื่อ 14/10/2555 11:38 | 0

หนูอยากรู้คุณสมบัติด้านการศึกษาค่ะ    iamsorry

แต่ไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้เลยค่ะwhat
โพสต์เมื่อ 14/10/2555 12:26 | 0
ไม่ดูเกรดนะครับ รอสัพักนะครับเดียวจะมีระเบียบการออก
โพสต์เมื่อ 17/10/2555 22:44 | 1
ทำมั้ยยย ?? ข้อมูลบอกไม่ชัดเจนอ่าาา TT เกรดก็ไม่ระบุ ? -_-

ความคิดเห็น

P.Kla 05/11/2555 15:20

เพราะไม่ดูเกรด เน้น gat-pat
โพสต์เมื่อ 05/11/2555 14:59 | 1
เด็กซิ่วสมัครของบรมรับตรงได้หรอค่ะ

ไม่ใช่รับแต่ตอนระบบกลางหรอ

ความคิดเห็น

P.Kla 05/11/2555 15:19

รับเด็กซิ่ว นะครับ มีทั้งรับตรง และ รับกลาง
โพสต์เมื่อ 05/11/2555 16:29 | 1
ขอบคุนน่ะ  ค่ะ  แต่ตอนนี้มันเลื่อนใช่ไมค่ะ  การเปิดรับสมัคร
abac