มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดปฎิทินรับตรง ภาคพิเศษ และรับตรงภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

   -กำหนดการเปิดรับและช่องทางการสอบถามข้อมูล

   -สาขาวิชาที่เปิดรับตรงภาคพิเศษ 2556

   -สาขาวิชาเปิดรับตรงภาคปกติ 2556

   -แผ่นพับแนะนำสวนสุนันทา 2554-2555

   -ชุดนักศึกษาสวนสุนันทา

   -คู่มือแนะแนวการศึกษา ปี 2554-2555

   -สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : FB สวนสุนันทา(ถามตอบสอบตรง)

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

         -สอบถาม Admin  สวนสุนันทา(ถามตอบสอบตรง)

             -Fb มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา