แอดมิชชั่น 53 

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์   ใช้  Gat 30  Pat 20

6.2 ท่องเที่ยว  รูปแบบ 1 Gat 50 %   รูปแบบ 2  Gat 40 % Pat1  10 %

ปล  ใช้ Gpax 20  Onet 30

......................................................................................................................................................

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

จากตาราง ก็พอจะเห็นได้ว่า    ปีนี้คะแนนสายนี้ก็ยังคงคะแนนเพิ่มสูงขึ้น โดย นะครับ  โดย เพราะ ช่วงคณะ 6000 ลงไปครับ คนที่ตกช่วงนี้จะมีเยอะมาก คะแนนอาจจะตัดกันแบบเฉียดฉิวเลยครับ

ปัจจัยอื่น ๆ   บัญชียังไงก็เป็นที่นิยมยอดธิตตลอดกาลนะครับ ,  สำหรับริหาร ยังคงเป็นสาขาตลอด คนเรียนเยอะ มาก  บัญชี จุฬาตั้งนั้นแล้ว บัญชี จุฬา ตั้งเป้าไว้ประมาณ 7000 +  บริหาร 6700 ครับ

.........................................................................................................................................................

6.2 ท่องเที่ยว

ถ้าเห็นได้ว่า ถ้าเป็น Gat 40  Pat10 คะแนน จะน้อยกว่าปี 52 พอสมควรเลยครับ ยังไงปี 53 นี้ก็คงไม่เยอะกว่า ปี 52 แน่นอนครับ  แต่สำหรับ Gat 50 นี่ก็ขอบอกไว้ว่าอันตรายสูงมาก  คะแนนจะสูงขึ้นแล้วก็เบียดกันมาก