สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มาแนะนำสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกนี้เรียนอะไร?  เอกนี้เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากทางวัฒนธรรมทั้งหมด ทรัพยากรทางวัฒนธรรมคืออะไร? ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ถ้วยชาม เครื่องมือหิน หรือแม้ ภาษา การพูด ประเพณี ก็ถือเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งหมด ซึ่งมีทั้งแบบจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้

ทำไมต้องจัดการล่ะ?  : เพราะว่ามันจัดการตัวเองไม่ได้ อย่างพวกประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ทำเพื่อขอบคุณแม่น้ำคงคา แต่สมัยนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นแค่การมาพบปะกัน กินเหล้า เล่นพลุประทัดกัน โดยไม่คำนึถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของประเพณีนั้น ประเพณีสงกรานต์ก็เหมือนกัน จุดประสงค์ที่มีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยนี้จะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ...เราจึงต้องมาจัดการเพื่อให้มันเป็นระบบ เพื่อรักษาความเป็นประเพณีดั้งเดิมไว้ ให้ลูกหลานได้ศึกษาเข้าใจแก่นแท้ของประเพณีต่างๆ ซึ่งการจัดการไม่ได้จัดการแค่ประเพณี วัฒนธรรม แต่รวมไปถึงโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ อีกด้วย และการจัดการการจัดแสดงก็ต้องทำให้หน้าสนใจ ซึ่งเรามีวิชาทำสื่อเพือการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การถ่ายภาพ การทำสื่อเพื่อการเผยแผร่ด้วย


แล้วทำไมต้องเรียนเอกนี้ล่ะ  : เราเรียนเพื่อนำความรู้ไปจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นให้ถูกวิธี เช่นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทรูปธรรม เช่น ภาพงานศิลปะ ซึ่งก็ถือว่าเป็น ทรัยากรวัฒนธรรม ซึ่งหน้าที่ของเราคือจัดการ จัดแสดง เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ซึ่งการจัดแสดงภาพศิลปะนั้นอยู่ๆจะเอามาวาง เอาสปอทไลท์ฉายไปที่ภาพเลยมันก็ไม่ใช่ ซึ่งมันมีวิธีเก็บดูแลรักษาอย่างถูกวิธีของมันอยู่ เราต้องรู้ทั้งการเก็บรักษา การจัดแสดง เราไม่ควรฉายแสงไฟไปที่ภาพโดยตรงเพราะแสง uv มันจะไปส่งผลทำให้งานศิลปะเสื่อมสภาพ รวมไปถึงการจัดแสดงผ้าไทยโบราณ จดหมายเหตุ ฯลฯ มันต้องมีการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะให้มันคงอยู่ในสภาพเดิมที่ดีที่สุด 

การจัดการจะให้ใครมาทำก็ได้มันไม่ใช่ครับ ถ้าไม่มีความรู้ของมันจะเสียหายนะครับ ของชิ้นยึงอาจเป็นหลักฐานที่ทำให้เรารู้อะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยก็ได้


ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ที่กล่าวมาข้างต้นคืออะไร?  : คือเอกเราเป็นเหมือนสายผสมที่ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วย อย่างเช่นเราเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิตในพื้นที่นั้นๆ เราก็ต้องศึกษาความเป็นมาของพวกเขาจากข้อมูลทางชาติพันธุ์ เรียนรู้จากสิ่งแว้ดล้อม สภาพภูมิศาสตร์ และเราก็เรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมของมนุษย์ทั้งประเทศไทย และประเทศตะวันตกด้วย เรียนรู้ความเป็นมาของสิ่งต่างๆแหล่งกำเนิดอารยธรรมต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาโบราณคดี เรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์ในอดีต จากหลักฐานทางโบราณคดี มีการศึกษานอกสถานที่ โดยให้ไปลงพื้นที่จริงๆทางโบราณคดี แต่ไม่ได้ไปขุดแบบคณะโบราณนะครับ เราไม่ได้โดยตรงขนาดนั้น และศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ก็ออกไปศึกษานอกสถานที่เหมือนกัน และประมาณช่วงปี 3 จะมีให้เลือกวิชาเอกเป็ย สายโบราณคดี กับ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย


จบไปเป็นอะไรได้บ้าง  : นักการจัดการทรพยากรวัฒนธรรม ทำงานในกระทรวง กรมศิลปากร ทำงานในพิพิธภัณฑ์ เป็นไกด์ นักวิจัย และอื่นๆ ซึ่งพี่ยังตอบแน่นอนไม่ได้ครับแต่ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้แหละ ซึ่งสาขาเราสามารนำไปประยุกต์ได้หลายศาสตร์ครับ แล้วแต่เราอยากทำงานอะไร และเอกนี้มีฝึกงานด้วยนะครับ แต่หลักๆพี่คิดว่าทำงานในพิพิธภัณฑ์น่าจะตรงสุดนะครับ

ถ้าใครสนใจสอบถาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนะครับ

http://www.facebook.com/crm.buu