ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 43  ชุด 1

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 43  ชุด 2

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 44  ชุด 1

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 44  ชุด 2

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 45  ชุด 1

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 45  ชุด 2

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 46  ชุด 1

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 46  ชุด 2

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 47  ชุด 1

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 47  ชุด 2

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 48  ชุด 1

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู ปี 49  

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู  Pat 5   1/2552

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู  Pat 5   2/2552

ข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู  Pat 5   3/2552

 

 

UniGang Talk  อย่างที่หัวข้อบอก  คลังข้อสอบ คือไม่มีเฉลย T___T  ไว้จะตามหาให้ในภายหลัง