รับตรง สาขาธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2556

รับตรง  สาขาธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2556

 

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม  2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
สอบ   23 กุมภาพันธ์   2556
 
 
วิธีการสั่งซื้อใบสมัครเข้าเรียน
1 ซื้อด้วยตนเอง ที่   ศูนย์หัวหิน ในราคา 380 บาท
2 ซื้อโดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
 

17058

เข้าชม

1

ตอบกลับ

รับตรง สาขาธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2556

โพสต์เมื่อ 07/01/2556 11:52 | 0
โครงการนี้ยังกำหนดส่วนสูงขั้ต่ำอีกไหมครับ

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com