รับตรง สาขาธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2556

รับตรง  สาขาธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2556

 

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม  2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
สอบ   23 กุมภาพันธ์   2556
 
 
วิธีการสั่งซื้อใบสมัครเข้าเรียน
1 ซื้อด้วยตนเอง ที่   ศูนย์หัวหิน ในราคา 380 บาท
2 ซื้อโดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร