โปรแกรมประเมินคะแนน 7 วิชาสามัญนะครับ โดยใช้พื้นฐานจากคะแนน GAT-PAT และ  GPA 
 
ปล. โปรแกรมนี้บอกได้เพียงอดีต แต่อนาคตนั้นอยู่ในมือของน้องๆ  อยู่ที่ว่าน้องจะเตรียมตัวดีแค่ไหน
ถึงโปรแกรมประเมินคะแนนได้ต่ำมาก แต่น้องๆตั้งใจ อ่านหนังสือเต็มที่คะแนนก็จะสูงกว่าที่ประเมิณไว้มาก
ถ้าโปรแกรมประเมินไว้สูงมากมาย แต่น้องไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเลย ยังไงก็คะแนนต่ำ
ปล2. ถ้าใครมีข้อแนะนำหรือเสนอแนะอะไรก็บอกได้นะครับ
ปล.3 โปรแกรมยังไม่นิ่งนะครับอาจจะมีการปรับสูตรคิดคะแนนใหม่
 
GPA รายวิชา

 
GAT - PAT

 

Process