คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์

สำหรับสาขานี้ก็เรียนไปเราจะเป็นผู้สื่อข่าว ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือ อาจจะบนเว็บไซด์ก็ได้ ดังนั้นเราก็ต้องเรียนวิธีการเขียน การวิเคราะห์ การออกแบบ เรายังต้องฝึกฝนการพื้นฐานใช้กล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์ตัดต่อ เครื่องผสมสัญญาเสียงและภาพด้วย  แต่ที่เน้นที่สุดคือ เรียนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์  กราฟฟิกเพื่อวารสาร และตอนนี้ที่เล่มเป็นที่สนใจคืออินเตอร์เนท เลยต้องเรียนพวก การสร้างสื่อออนไลด์อีกด้วย ก่อนจบก็จะได้ทำพวกหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัย หรือของคณะอันนี้จะสนุกมากเหมือนกับการได้ลองทำงานกันจริงๆและต้องทำงานกันเป็นทีมด้วยนะครับ

จบวารสารศาสตร์ทำงานอะไร

Creative & Copy Writer ออกแบบสิ่งพิมพ์เขียนบทความ ร้านหนังสือดังก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดสรรสื่อสิ่งพิมพ์หรือคัดหนังสือมาขายนั่นเองโดยต้องเก็บข้อมูลสำรวจตลาด หรือบางคนจะเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็ได้ และสมัยนี้ก็มีสื่อทางด้านเว็บไซด์ก็มีเปิดรับ หรือจะเป็น กองบรรณาธิการ (สาขานิเทศอื่นๆก็สมัครได้นะครับ) หรือเราเก่งกล้าสามารถและสมประสบการณ์ต่างก็สามารถขึ้นมาเป็น บรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวารสารศาสตร์

ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://bjm.jc.tu.ac.th/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.commarts.chula.ac.th/departments/thai/jr.htm