รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2556  
 
ระบบโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รับสมัคร 8 พฤศจิกายน  ถึง 6 ธันวาคม 2555
ระบบรับตรง14 จังหวัดภาคใต้  19 ธันวาคม 2555 ถึง 30 มกราคม 2556
 

7639

เข้าชม

1

ตอบกลับ

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556

โพสต์เมื่อ 29/11/2555 22:06 | 0
รับเด็กซิวป่าวคะ ??

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com