คลิปวิดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยา
ค่ายจับจิต ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
 

พิธีกรดำเนินรายการ
- แมกซ์ รหัส 53
- พี รหัส 55

แขกรับเชิญพิเศษ
- กิตติชาติ คุตตวัส รหัส 50
- อาจารย์บุระชัย อัศวทวีบุญ รหัส 45

กำกับ และ บันทึกภาพ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
AND CINEMATOGRAPHER
- โฟล์ค รหัส 53

ผู้ช่วยผู้กำกับ
ASST. DIRECTOR
- แมกซ์ รหัส 53

ผู้ช่วยช่างภาพ
ASST. PHOTOGRAPHER
- เอป รหัส 55

บันทึกเสียง
SOUND RECORDER
- โฟล์ค รหัส 53

ลำดับภาพ
EDITOR
- โฟล์ค รหัส 53

ขอขอบคุณ
SPECIAL THANKS
- นักศึกษา และคณาจารย์
ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ

 

ขอบคุณคลิปจาก http://www.youtube.com