รูปแบบและจํานวนข้อสอบ + เนื้อหาข้อสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 2556

สทศ ปล่อย รูปแบบข้อสอบ และเนื้อหา แล้วจ้า
ทุกวิชายังคงเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก !!

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา


รูปแบบและจํานวนข้อสอบ วิชาสามัญ 7 วิชาประจำปีการศึกษา 2556


เนื้อหาการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชาประจำปีการศึกษา 2556