วันที่ 23 สิงหาคม 2560

สาเหตุ ที่ทำให้เรา คะแนน Gat-Pat Onet ไม่ดี !!!


ความจริงแล้วไม่ใช่ความผิดของเราเลย ที่ทำข้อสอบไม่ได้ ไม่ใช่เราะเพราะโง่ หรือ เราไม่เก่ง แต่ เป็น เพราะ ................

1. ผู้บริหารโรเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้

2. ครูผู้สอนไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการขาดทักษะอีกทั้งขาดเทคนิคกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียน ตลอดจนจำนวนครูมีไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่

3. ขาดครูแนะแนวที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับโรงเรียนหลายๆโรงเพราะครุที่ทำหน้าที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนเป็นครุเฉพาะกิจ (กล่าวคือสำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาย) ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องในการสอบคัดเลือกและการทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนเป็นไปอย่างไร้ทิศทางเนื่องจากครูแนะแนวในพื้นที่ไม่มีองค์ความรู้เท่าที่ควรจะเป็น

4. หลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดรับกับสภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ส่งผลให้แรงจูงใจในการรับรู้ข้อมูลถดถอย และอีกด้านคือหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาที่ออกแบบไม่สอดรับกับหลักสูตรเนื้อหาของการออกสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอันเนื่องมาจากโรงเรียนขาดองค์ความรู้จัดหลักสูตรสอนไปแบบเหมือนจะยึดหลักสูตรแกนกลางแต่เมื่อไปศึกษากลับพบว่าเนื้อหาที่ใช้สอนยังคงเป็นเนื้อหาของหลักสูตรเดิมๆที่เคยมีมา ที่สำคัญเวลาเรียนน้อยกว่านักเรียนทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ

5. บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อันเนื่องมาจากการขาดสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนปัญหาหนึ่งที่มิอาจมองข้ามได้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่มองในแง่ของบรรยากาศเชิงพื้นที่บั่นทอนความรู้และตระหนักในการจัดการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น

6. นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนอันเนื่องมาจากฐานะทางบ้านและการสร้างแรงจูงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อตัวนักเรียน ขาดเป้าหมายในการเรียนและการทดสอบในแต่ละครั้งจึงทำให้การทดสอบเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

7. ผู้ปกครองขาดความตระหนักและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

8. ขีดความจำกัดของนักเรียนในโอกาสที่จะได้รับจากส่วนกลางในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนในพื้นที่มีนัยที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาขบคิดอย่างจริงจังและจริงใจในโครงการแต่ละครั้งที่ลงมาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เห็นมั้ย ครับความผิดของเรามีแค่ข้อเดียวเอง คือ ข้อที่ 6  ( แต่ดันเป็นข้อที่สำคัญที่สุด    ฮา  ฮา )  เนื่องจากผลวิจัยนี้เป็นของ สทศ ( เลยไม่มีข้อไหนว่า สทศ เลย ) ดังนั้นขอมอบข้อที่ 9 ให้แต่ สทศด้วย

9. สทศ ออกข้อสอบไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับหลักสูตร   เฉลยก็ผิด  เปลี่ยนแนวข้อสอบกระทันหัน  คิดได้อย่างเดียว ข้อสอบยากคือข้อสอบที่ดี  ถ้าใช้คะแนน SI ได้จะบ่นน้อยกว่านี้ ถ้านี่ดันใช้คะแนนดิบ บอกถึงความเอาแต่ใจ ไม่มีแผนการล่วงหน้า   ( เพื่อน ๆ ช่วย แซว สทศต่อด้วย นะ ฮาฮา )

อ้างอิงจากผลวิจัย การศึกษาสาเหตุที่ทำให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ  โดย คุณ สุรชัย ไวยวรรณจิตร

 

แต่งโดย  Staff@unigang.com 
ภาพ   ภาพประกอบจาก ผู้จัดการ

3373

เข้าชม

24

ตอบกลับ

สาเหตุ ที่ทำให้เรา คะแนน Gat-Pat Onet ไม่ดี !!!

โพสต์เมื่อ 01/02/2553 18:03 | 0

ฮ่าๆ ๆ ๆ สทศ ไม่ยุติธรรมๆๆ

สทศ เอาแต่ใจ TT

โพสต์เมื่อ 01/02/2553 18:31 | 0

ก็จริงนะ  อย่างที่กล่าวมา

อย่างเราอ่ะ  มีแรงจูงใจ และ แรงผลักดัน

จึงทำให้เราอยากที่จะเรียนให้ดี

โพสต์เมื่อ 01/02/2553 18:32 | 0

สทศ นิสัยไม่ดี  เอาแต่ใจ 

ทำเอาม.6ปีนี้เดือดร้อนถ้วนหน้า

ไม่สิอาจจะรวมถึงปีหน้า และปีต่อๆไปด้วย TT-TT

โพสต์เมื่อ 01/02/2553 20:29 | 0

เง้อ...

โพสต์เมื่อ 01/02/2553 21:56 | 0

เราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะ

แต่ตอนที่เราได้คะแนนน้อย

โทษ"ตัวเอง"นะ

เราสอบ gat ครั้งแรกได้น้อยมาก

แต่พอต่อมาเราก็มานั่งดูโจทย์ พยามอ่านให้เข้าใจ

ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับดรา

หละพยามเลิกโทษคนอื่น

เราคิดแค่ว่า คนอื่นก็สอบเหมือนเราทำไมยังได้ 200+

ถ้ามัวแต่มานั่งโทษคนอื่นก็คงจะไม่ได้อะไร

หละก็ถึงจะบอกว่านร.ผิดแค่ข้อเดียว

แต่นั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยมิใช่หรือ ??

ถ้านักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนแค่นี้ก็แย่แล้วครับพี่น้อง


โพสต์เมื่อ 02/02/2553 01:03 | 0

อ่า  ทุกสิ่งอย่าง ตามนั้น โดยเฉพาะสามข้อแรกโดนสุดๆ

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 13:11 | 0

-0-*

 

ถูกๆ

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 20:07 | 0

เห็นด้วยกะ wonderwanna

อยุที่เรามากกว่าเนอะ ^^

พยายามเท่านั้น ไม่เกินความสามารถหรอก

ถ้าเราตั้งใจจริง

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 20:12 | 0

ถูกทุกข้อคร่า ^^"

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 22:47 | 0

อ๊าก!! ใช่เรย ถูกทุกข้ออ

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 23:12 | 0

วันนาคะ

5 5 +

เธอออกมาปกป้อง สทศ

เธอจะเอาหน้าใช่มั้ยคะ 5 5 +

แรง!!

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 23:49 | 0

อะไรๆ

นี้ไม่ใช่การแกป้อง สทศ ซะหน่อย

เค้าเรียกใช้เหตุผล เหอะๆ

นะคุณ นศ. แถวรังสิต

55+

โพสต์เมื่อ 02/02/2553 23:49 | 0

*ปกป้อง

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 00:36 | 0

แหม  กำลัง ลุ้นอยู่ว่า   จะกลับมาอ่าน comment ต่อมั้ย 

ปรากฎว่า กลับมาอ่านจริง ๆ   ฮาฮา

................................................................................................................... เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่พาดพิงบุคคลที่ 3 ยกเว้นเป็นบุคลสาธาระณะ  ( เช่น สทศ ฮา ) และใช้คำสุภาพ 

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 15:20 | 0

จ้ะ นักศึกษาแถวตึกแกรมมี่

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 15:46 | 0

-*-

ชม รึ ว่า เนี่ย เหอะๆ

อ่านแล้ว งง งง

55+

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 15:48 | 0

เธอยังจะไม่เลิกอีกหรอห้ะ

นักศึกษาแถวตึกแกรมมี่

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 15:53 | 0

บ้านแล้วแถว

แล้วคุณหละ

ฟ้า??

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 16:17 | 0

อยู่บ้านจ้ะ

โพสต์เมื่อ 03/02/2553 16:31 | 0

พอ -*-

คุย m เถอะ

เกรงใจพี่ web เค้า -0-

โพสต์เมื่อ 05/02/2553 19:36 | 0

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันนี้สอบ O-NET (เมื่อวานและวันนี้) ระดับความยากง่ายของข้อสอบ(ตามความคิดของเรานะ) เรียงจากง่ายไปยาก = ภาษาไทย> สังคม> ภาษาอังกฤษ> วิทยาศาสตร์> ศิลปะ> สุขศึกษา> การงานฯ และสุดท้ายคือ คณิตศาสตร์

ข้อสอบบางวิชา จะแบ่งเป็นตอนๆ โดยเฉพาะตอนที่ แต่ละข้อจะมี 3หรือ5 แถว และต้องตอบให้ถูกทุกแถวใน 1 ข้อ ถ้าตอบผิดแถวใดแถวหนึ่ง จะเสียคะแนนทันที ถึงแม้ว่าแถวอื่นๆจะตอบถูกก็ตาม (ตรงนี้ล่ะเกลียดสุด!!!!!!!!!!!!!!!!)

และอยากจะแฉข้อสอบภาษาอังกฤษให้ได้รู้กันถ้วนหน้า ข้อสอบภาษาอังกฤษ บางข้อเหมือนกับข้อสอบของเด็กประถมฯ อธิเช่น ให้ตารางมา แล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในชั้นประถมตั้งแต่ป.2-ป.6 ระบุจำนวน นักเรียนช/ญ และจำนวนรวมทั้งช/ญ ไว้ให้ คำถามถามว่า= นักเรียนทั้งหมดนี้ มีอยู่ทั้งหมดกี่คน, นักเรียนผู้ชายทุกชั้นมีทั้งหมดกี่คน,นักเรียนญมากกว่านักเรียนช กี่คน อะไรประมาณนี้ และ ให้เนื้อเรื่องมา= น้ำร้อนนั้นอันตราย น้ำเย็นนั้นก็อันตราย โดยเฉพาะ ตอนที่เป็นหิมะ จะทำให้อากาศหนาวเย็น เกล็ดหิมะบางๆบนถนน ใครไปเหยียบเข้าก็จะบาดเท้า ถามว่า คุณได้เรียนรู้อะไรจากเนื้อเรื่องนี้

1.น้ำอันตราย

2.น้ำมีประโยชน์

3.น้ำอันตราย ไม่ควรดื่ม

4.วิธีการใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุด

(ห่วยแตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)

ข้อสอบบ้าอะไรติ๊งต๊อง บ้านนอกๆๆ แถมยังไม่ได้เรื่องอีก ออกให้เด็กประถมฯทำยังได้เลย อยากรู้จังว่ากรรมการของ สทศ. ท่านไหนออกมาแบบนี้ ถ้าเด็กนักเรียนนอกมาเห็นเข้า ขายหน้าประเทศหมด ยิ่งถ้าคนที่สอบไม่รู้เรื่องอะไรเลย ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่

โพสต์เมื่อ 06/02/2553 23:41 | 0

ก็จิงอ่านะ

โพสต์เมื่อ 08/02/2553 00:18 | 0

สาเหตุ ที่ทำให้เรา คะแนน Gat-Pat Onet ไม่ดี !!! ชอบ 3 ข้อแรกจังโดนมาก

โดยเฉพาะข้อ 3 โดนอย่างจัง ครูแนะแนวห่วยสุดๆ เลยล่ะของ รร. เรา เซ็งมากมาย

โพสต์เมื่อ 05/03/2553 21:44 | 0

ห่วย