ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553


รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกคนจะต้องกรอกใบสมัคร online

ใบสมัคร online

รับสมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 - วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

รับสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 - วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553


แบบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ รับสมัคร

ช่วงเช้า เวลา 09:00 - 11.30 น.
พักเที่ยง
ช่วงบ่าย เวลา 13:00 - 16:00 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)(ใบสมัคร online ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกดส่งใบสมัคร ข้อมูลที่ต้องระมัดระวัง คือ ชื่อ-นามสกุล , เลขบัตรประชาชน, สาขาที่สมัคร , เกรดเฉลี่ยสะสม และ การเลือกสนามสอบ)

สอบถามข้อมูลรับสมัครนักศึกษา 0-2763-2601-6
สอบถามข้อมูล กยศ. 0-2763-2622-3