รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ปีการศึกษา 2555  <

 

รูปแบบข้อสอบมาแล้วจ้า ขอแสดงความเสียใจด้วยปีนี้ยังเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือกเหมือนเดิม แต่วิชาภาษาอังกฤษ ปีก่อนมีแต่ปรนัย แต่ปีนี้ มีแบบ หลายตัวเลือก 1 คำตอบภาษาอังกฤษ แบบหลายตัวเลือก 1 คำตอบ