รับตรง มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขต พะเยา ถึง 12 กพ 2553 !!!!

1 การรับสมัคร-ดำเนินการสมัครผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.admission.pyo.nu.ac.th 1 - 10 ก.พ. 53

ม.นเรศวร พะเยา รับตรง53เพิ่ม ตั้งแต่วันที่1-12 ก.พ.53 นี้ มี เภสัชฯ พยาบาล วิศวะ วิทย์สุขภาพฯ  และสาขาอื่นๆ  รับทั้งสิ้น  2210 คน  ใช้คะแนน Gat-Pat  และ เกรด 5 เทอม  รายละเอียด http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File53/pub_ad.pdf

http://www.admission.pyo.nu.ac.th/  

 ข้อขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยเนศวร และ คุณ livercope