คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

เนื่องจากในบริษัทต้องมีหลายฝ่ายเช่น การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน ฝ่ายบุคล ดังนั้นการจัดการจะเข้ามาช่วยควบคุม ดูแล ประสานงาน จากหลายๆฝ่าย การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กร สาขานี้จำเป็นสอนทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการบริหารคนอีกด้วย (เรียนสาขาเอาไปบริหารกิ๊กได้หรือป่าวหนอ) สาขานี้ไม่ได้เรียนให้เราเป็นลูกจ้างอย่างเดียวนะครับ ยังสอนและปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย

จบการจัดการทำงานอะไร

ก็ทำงานได้ตั้งแต่พนักงานทั่วไป ธุรการ หรืออาจะคุมสาขาพวกห้างค้าส่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่าง  และก็สะสมประสมการต่าง และก็สามารถทำงานสายอื่นก็ได้เช่น การตลาด ฝ่ายบุคล หลังจากเราสะสมประสบการณ์เราก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการได้ครับ หรือบางคนจบแล้วก็นำกรบวนการคิดต่างๆไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะครับ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการจัดการ

 จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น ทักษิณ ธรรมศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์ นเรศวร บูรพา มหาสารคาม มหิดล แม่โจ้ แม่ฟ้าหลวง วลัยลักษณ์ ศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปากร สงขลานครินทร์ อุบลราชธานี

 

Credit : http://www.dek-d.com/board/view/1654326/