ข้อสอบทั้งหมดนี้จัดหามาให้โดยคุณ  PluppyPoomy Pk  ใน  http://www.facebook.com/groups/HighSchoolEnglish/

มีนาคม 2555 ชุด 1

มีนาคม 2555 ชุด 2

ตุลาม 2554  ชุด 1

ตุลาคม 2554 ชุด 2