วันที่ 29 เมษายน 2560

รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2556 รอบที่ 2

 

Announcement of Quota Admission Bachelor of Engineering in Software Engineering, Academic Year 2013 International College, KMITL

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควต้าหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงบนหลากหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน ซอฟต์แวร์บนเว็บ จนถึงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่สำหรับองค์กร รวมทั้งสอนเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยหรือศึกษาต่อในอนาคต

โครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

  1. โครงการ 2+2 ระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังและมหาวิทยาลัย Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักรโดยนักศึกษาในโครงการ 2+2 นี้ จะศึกษาที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเป็นเวลา 2 ปี และไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Glasgow ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์อีกเป็นเวลา 2 ปี
  2. โครงการ Mobile Software Engineering ซึ่งเน้นฝึกฝนทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์พกพา เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์พกพา ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโมบายล์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม เช่น Apple iOS, Google Android, และ Microsoft Windows Phone เป็นต้น

"มหาวิทยาลัย Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์" 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนหรือฝึกงานในต่างประเทศอยู่เป็นประจำทุกปี

เปิดรับสมัคร 11 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2556

ค่าเทอม  67,000 บาท

รายละเอียด  http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2013-03-05_13-44-27_EuLXc746.pdf

เว็บไซต์หลัก : http://www.ic.kmitl.ac.th/se/

5464

เข้าชม

5

ตอบกลับ

รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2556 รอบที่ 2

โพสต์เมื่อ 07/03/2556 17:51 | 0
เอกสาร คุณสมบัติในการสมัครใช้ไรบ้างอ่ะ T T
โพสต์เมื่อ 07/03/2556 18:30 | 0
เข้าไปใน ลิ้งค์รายละเอียด เอกสารจะยุในหัวข้อ Application submission นะคับ smile
โพสต์เมื่อ 08/03/2556 22:56 | 0
อดตั้งแต่  เกรดคณิต 3.00 ขึ้นไปล่ะ  hothothot
โพสต์เมื่อ 10/04/2556 07:39 | 0
ถ้าไม่ได้สอบวัดความรู้ทางภาษาไม่มีศิษย์สมัครใช่มั้ยค่ะ
โพสต์เมื่อ 15/04/2556 00:29 | 0
ใช่แล้วครับ
abac