มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รอบรับตรง) ประจ าปีการศึกษา 2556 เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2556 หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้า (กรณีผ่านการคัดเลือก)

สมัครเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ สมัครภายในเดือนมีนาคม 2556 รับ ทุนส่วนลดการศึกษา ปีละ 100,000 บาท  ( ค่าเทอม ปี ละ 500,000 บาท )

รายละเอียด  http://www.รับตรง56.com/

สภาทันตะ รับรองทั้งหลักสูตร และ สถาับัน แบบมีเงื่อนไง