ทีดีอาร์ไอชี้เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่ ชี้หลักสูตร ตำรา วิธีการสอนของไทย ล้าสมัย แนะสร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...

ดร.สมเกียรติ ตั้งเกียรติวานิช ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เผยผลการวิจัยและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ ว่า จากปัญหาการศึกษาในอดีตที่พบว่า การศึกษาไทยไม่มีคุณภาพเพราะงบฯไม่เพียงพอและครูมีเงินเดือนต่ำ ไม่ได้เป็นสาเหตุอีกต่อไป เพราะปัจจุบันไทยใช้งบฯการศึกษาสูง เงินเดือนครูก็สูง แต่ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักเรียนกลับต่ำลง ทั้งที่เด็กไทยใช้เวลาเรียนค่อนข้างมาก ประมาณ 6.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือปีละ 1,000 ชั่วโมง แต่ปรากฏว่า เด็กไทยเรียนมากแต่มีความรู้น้อย หรือยิ่งเรียนยิ่งโง่ ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตร ตำรา วิธีการสอนของไทย ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทางออก คือ จะต้องสร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะที่ผ่านมาเมื่อคะแนนสอบมาตรฐานของเด็กไทยตกทั้งประเทศ แต่ก็ไม่มีใครเดือดร้อนใจ แสดงถึงระบบที่ไม่มีความรับผิดชอบ.

Credit  http://www.thairath.co.th/content/edu/333771