วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

Admission 56 : ทันตะ มหิดล รับเพิ่มจาก 10 เป็น 13 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอประกาศจำนวนรับเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบกลาง (Admissions) จำนวน 13 คน

อ้างอิง  http://www.dt.mahidol.ac.th

3756

เข้าชม

1

ตอบกลับ

Admission 56 : ทันตะ มหิดล รับเพิ่มจาก 10 เป็น 13 คน

โพสต์เมื่อ 07/04/2556 03:07 | 0
kiss
abac