Mind map คืออะไร?

 Mind map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิม คนที่คิดเรื่อง Mind map ขึ้นมาคือ 'โทนี่ บูซาน' โทนี่เป็นคนที่สนใจศึกษาถึงเรื่องการทำงานของสมองมนุษย์  เมื่อ 30 ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของมนุษย์มี 2 ซีก ซีกซ้ายจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆเหตุผล ตัวเลขตรรกะ ลำดับ การวิเคราะห์ จังหวะ ส่วนซีกขวา คือเรื่อง จินตนาการ ภาพ มิติ ภาพรวม สี แต่ขบวนการการเรียนการสอนในปัจจุบัน ฝึกให้เราใช้สมองซีกซ้ายเพียงข้างเดียว คือ จำแต่ตัวหนังสือ อ่านแต่ตัวหนังสือ เราจึงไม่ได้ใช้สมองทั้งสองส่วนอย่างเต็มที่

โทนี่ สังเกตว่า คนที่เรียนเก่ง ๆ จะมีวิธีการจดบันทึกที่ไม่เหมือนคนทั่วไป คือแทนที่จะเริ่มเขียนจากมุมซ้ายกระดาษเป็นแถว ๆ ไปจนจบบรรทัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ แต่คนเหล่านี้จะเลือกใช้คำ หรือประเด็นหลัก ๆ หรือภาพแทนประโยคยาว ๆ เขาเลยพัฒนาแนวความคิดขึ้นมา Mind map นี้ก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลก มีคนใช้วิธีการนี้ทั่งในด้านการเรียนและการทำงานเป็นล้าน ๆ คน

การใช้ Mind map ในประเทศไทย

ในต่างประเทศ มีหลาย ๆ ประเทศที่นำเรื่อง Mind map มาใช้ในการเรียนหรือการทำงานมานานแล้ว โดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ ๆ ทั่วโลก ส่วนในเอเชียเท่าที่ทราบข้าราชการตำรวจในประเทศสิงคโปร์ก็ใช้เรื่องนี้มาช่วยในการสืบคดี การเชื่อมโยงข้อมูลของคดีต่าง ๆ การสืบหาตัวคนร้าย ส่วนในประเทศไทย เรื่อง Mind map เข้ามาค่อนข้างช้า แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในระดับธุรกิจทราบมาว่า บริษัท AMD (Thailand) ก็นำมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรับมาจาก บริษัทแม่ที่สหรัฐ ในด้านการเรียนการสอนก็มีหลายสถาบันศึกษาที่นำเรื่อง Mind map มาใช้ เช่น สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เป็นต้น

 และปัจจุบันข้อสอบ Gat เชื่อมโยงก็ได้มีประยุกต์มาจาก  Mind Map นั่นเอง

 

Download  Filne ทั้งหมด