วันที่ 20 สิงหาคม 2560

เกณฑ์องค์ประกอบ คัดเลือก Admissions 2557 มาแล้วจ้า !!

วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปประชุมเรื่องประกาศผล Admissions 2556  และก็ได้ข้อมูลเกณฑ์ Admisisons 2557 มาจาก สอท ให้น้องได้รู้ และได้เตรียมตัวกัน โดยเฉพาะ คณะทันตแพทย์ ปี 2557 ใช้ PAT1 ด้วย

ทุกกลุ่มสาระ ยังคง GPAX 20% และ O-NET 30%

> แสกนมาจากแผ่นพับ องค์ประกอบและค่าร้อยละ  Admissions 2557 <

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT 20% PAT2 30%

เภสัชศาสตร์ ,GAT 10% และPAT2 40%
ทันตแพทย์  GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น  GAT 20% PAT2 20% และ PAT1 10%
พยาบาล 
 GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น GAT 20%   PAT2 30%


กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
  GAT 10% ,PAT1  10% และPAT2 30%

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%


กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์   ใช้  GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%


กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์    ใช้ GAT 10%  PAT4  40%


กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%


กลุ่มที่ 6 พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเทียว

- พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  GAT 30% PAT1  20%

- ท่องเทียว รูปแบบ 1  GAT 50 %
- ท่องเทียว รูปแบบ 2  GAT 40%   PAT7   10%


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ 

รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 20% และPAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20%
และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 20%


กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%


กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์   GAT 30% และPAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน  ( ใช้ GAT 50% )

พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่  2  GAT 30% และPAT7 20%

> สรุปคือ 2556 มา 2557 เปลี่ยนแค่ ทันตแพทย์ และ พยาบาลนะครับ แต่ต้องรอดู ระเบียบการจริง Admissions 2557 รายคณะอีกครั้ง เช่น คณะครุศาสตร์ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วน จาก GAT PAT5 มาใช้  PAT อื่นๆ

248126

เข้าชม

15

ตอบกลับ

เกณฑ์องค์ประกอบ คัดเลือก Admissions 2557 มาแล้วจ้า !!

โพสต์เมื่อ 03/05/2556 12:25 | 0
ทันตแพทย์  GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น  GAT 20% PAT2 10% และ PAT1 10%

pat2 20 รึเปล่าครับ พี่กล้า ?

ความคิดเห็น

P.Kla 03/05/2556 12:46

ขอบคุณครับ
โพสต์เมื่อ 03/05/2556 12:32 | 2
ทันตแพทย์ คะแนนลงได้อีก เอา PAT1 ไปใส่ที่ไหนคะแนนลงที่นั่น 555
โพสต์เมื่อ 03/05/2556 13:55 | 0
จะมี pat สเปนเปล่าครับ พอดีมีน้องไปแลกเปลี่ยนกลับมาอยากสอบ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

P.Kla 03/05/2556 15:27

ยังไม่มีครับ
โพสต์เมื่อ 03/05/2556 16:22 | 1
จริงๆ น่าจะปรับวิศวะด้วย น่าจะใช้ pat1 กับ pat 3 มากกว่านะ
และคะแนน onet ที่นำมาใช้ 30% ก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น
 - กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ก็น่าจะใช้แค่ไทย-สังคม-อังกฤษ 30%
 - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็อาจจะใช้ 5 วิชาหลัก หรือวิทย์กีฬาฯ อาจจะใช้สุขศึกษาและพลศึกษาเยอะหน่อย การคำนวณอาจจะยุ่งยาก แต่ผลที่ได้ก็สะท่อนมากกว่าที่เป็ดแบบนี้นะครับ
   และที่ตอนนี้ก็จะ onet ไปถ่วงเกรดอยู่แล้ว น่าจะตั้งใจทำข้อสอบกันมากขึ้นอยู่แล้วแหละ น่าจะเลิกกลัวเด็กไม่ตั้งใจทำข้อสอบได้แล้วนะ
โพสต์เมื่อ 03/05/2556 14:30 | 1
ทำไม พยาบาล ไม่ใช้ GAT 20%   PAT2 30% ปีนี้ 
โพสต์เมื่อ 03/05/2556 15:05 | 2
จะเรียนสายวิทย์ ก็ควรจะเน้นวิทยาศาสตร์ สิ
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล น่าจะใช้เกณฑ์เดียวกับเภสัช นะ
ไปเทคะแนนให้กับ GPAX กับ GAT ก็เยอะแล้ว
กลับไปใช้ระบบ เอนทรานซ์ เถอะ
 congratulation
โพสต์เมื่อ 03/05/2556 16:17 | 0

วิศวไม่มีpat1  วิทยาคอมยังใช้ pat1=10% pat2=30 น่าปรับปรุงสัดส่วนpat1ในวิศวและเพิ่มในวิทยาคอมและควรลดสัดส่วนgpax 0netลง

โพสต์เมื่อ 03/05/2556 17:42 | 1
เง้อๆๆๆๆๆ สุดท้ายทันตแพทย์ก็หันมาใช้ PAT1 จนได้
โพสต์เมื่อ 04/05/2556 13:11 | 0
ไม่ต้องใช้ ONET แล้วได้ปะ

ความคิดเห็น

P.Kla 04/05/2556 13:15

ยังใช้เหมือนเดิม
โพสต์เมื่อ 05/05/2556 15:55 | 0
เหนื่อย ปีหน้าไม่ชิ่วแล้ว น่ากลัว เปลี่ยตทุกปึเลย เหอะๆ
โพสต์เมื่อ 07/05/2556 17:21 | 0
วิศวะไม่ใช่pat1 15 pat3 30หรอ

ความคิดเห็น

P.Kla 07/05/2556 18:38

Pat1 ใช้รับตรง ถ้า pat2 จะใช้ในแอด
โพสต์เมื่อ 13/05/2556 20:46 | 0
surprise เร็วแท้...ตื่นเต้นเบาๆ
โพสต์เมื่อ 16/05/2556 21:27 | 0
เกณถือว่าแยป่าวอะคร้าบ

ความคิดเห็น

P.Kla 17/05/2556 03:31

ก็คล้ายๆกับปีก่อนหละ ยกเว้น ทันต พยาบาล
โพสต์เมื่อ 24/05/2556 17:58 | 0
gpax ถ่วงด้วยonet ไหมครับ

ความคิดเห็น

P.Kla 26/05/2556 23:54

ไม่ครับ
โพสต์เมื่อ 26/05/2556 19:42 | 0
บ้าไปแล้ว ทันตะใช้pat1
abac