คณะวิจิตณศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมิภาคแห่งแรกกของประเทศไทยมีจุดมุ้งหมายของศึกษาทุกสาขาวิชาชีพทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เมื่อวันนที่28มกราคม2525 เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางศิลปะ และเป็นศูนย์กลางกลางศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ โดยมีสีแดงเป็นสีประจำคณะ

 และที่เป็นที่กล่าวขานกันคณะวิจิตรศิลป์ ยังมีประเพณีพิธีไหว้ครูประจำปีซึ้งทางคณะเขาจัดเต็ม ยิ่งใหญ่อลังการ สมกับกับชื่อคณะวิตรศิลป์ จริงจริง พิธีกาดูมีเสน์ห มนต์ ขลัง และในนั้นแฝงไปด้วย ศิลปะ แฟชั้น ความรู้สึก พิธีกรรม ที่ใครเห็นแล้วเป้นต้องชมว่าอลังการจริงจริง

และยังมีพิธีการคัดเลือกนางแก้วหรือดาวประจำคณะวิจิตรศิลป์แบบไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครด้วย นั้นก็คือการคัดเลือกแบบการวัดดวงหลายคงสงสัย งั้นทุกคงต้องติดตามนะคะว่าเขาทำกันยังไง จะสมกับชื่อคณะวิจิตรใหมขอแนะนำเลยนะคะ ใครใครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า ดิฉันแนะนำคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์  ทางคณะเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามีดังนี้คะ  หลักสูตรปริญาตรี

-สาขาวิชาการออกแบบ

-สาขาศิลปะการถ่ายภาพ

-สาขาศิลปะไทย

-สาขาวิชาภาพพิมพ์

-สาขาวิชาจิตรกรรม

-สาขาวิชาประติมากรรม

หลักสูตรปริญาโทมีดังนี้คะ

-สาขาวิชาทัศนะศิลป์

-สาขาวิชาจิตรกรรม

สาขาวิชาร่วม สังกัดบัณทิตวิทยาลัย

-สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง คณะวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสื่อสารมวนชน และคณะวิศกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาภูมิภาคการศึกษา เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง คณะวิจิตรศิลป์ และตณะสังคมศาตสตร์

-สาขาวิชาการจัดการศิลปะวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ 053-944805

โทรสาร 053-211724

หรือเฟชบุ๊ค

https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/ThaiArtCMU  ตามนั้น

 

เนื้อหาโดย: อย่าได้แคร์  http://board.postjung.com/675762.html