คณะที่เปิดรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี

ระบบภาคพิเศษและนานาชาติ  ปีการศึกษา  2553

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บลิ้งค์ > คณะต่าง ๆ ในม.ช.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรนานาชาติ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   ภาคพิเศษ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่งกล  ภาคพิเศษ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคพิเศษ
 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
 คณะบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ  ประเภทวิทย์
 คณะบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ  ประเภทศิลป์
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  ภาคพิเศษ
 คณะนิติศาสตร์  ภาคพิเศษ
 วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรนานาชาติ

 วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคพิเศษ

 

http://www.reg.cmu.ac.th/type.php?name=News&file=article&nid=604

...............................................................................................................................................

UniGang Talk   น่าจะเปิดรับ ในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม 2553

ถ้าถามว่ารู้ได้ไงว่าเปิด     Link  ( ทางคณะ รับนักศึกษาช่วยงาน หุ หุ )   น่าจะยืนยันได้ว่าน่าจะมีการเปิดรับจริง แต่ก็ยังไม่ทราบจำนวน และวันเวลาที่แน่นอน สำหรับ เกณฑ์การรับสมัครถ้าให้เดาก็น่าจะใช้ Gat Pat Onet  เหมือนเดิม  

ปล ดึงรูปมาจากเว็บของ มช นะครับ