แจ้งวันประกาศผลสอบโอเน็ต ไอเน็ตและ GAT PAT 2553

แจ้งวันประกาศผลสอบโอเน็ตและไอเน็ตปีการศึกษา 2552 และ GAT PAT ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้

โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 และไอเน็ต (อิสลามศึกษา) ชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง สามารถเข้าระบบโอเน็ตและระบบไอเน็ต เพื่อดาวน์โหลดประกาศผลสอบและพิมพ์ประกาศให้นักเรียนทราบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 และไอเน็ต (อิสลามศึกษา) ชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง สามารถดูหรือขอทราบผลสอบได้ที่โรงเรียนของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2553 เดือนมีนาคม 2553 สามารถเข้าระบบ GAT PAT เพื่อตรวจสอบผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ผู้เข้าสอบยังสามารถเลือกดูผลสอบครั้งที่ผ่านมาได้ตลอดเวลา