วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

เปิดรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557 รับสมัคร 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

เปิดรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2557 รับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

 

ตัวอย่างระเบียบการปีก่อน จ้า หลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ

       1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (New)
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

       2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (New)

              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

       3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ใบสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556

       4. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
              -หนังสือรับรองการทำกิจกรรม
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

 

15604

เข้าชม

3

ตอบกลับ

เปิดรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557 รับสมัคร 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

โพสต์เมื่อ 20/06/2556 19:35 | 0
 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ต่างกับ ประเภท ข. ยังไงหรอคะ hot

ความคิดเห็น

P.Kla 21/06/2556 09:01

ก ต้อง ติด 10 % แรกของโรงเรียนนะครับ ข แค่ 2.75 ขึ้นไป
โพสต์เมื่อ 21/06/2556 00:03 | 0
ทำไมผมสมัครได้แล้วอ่ะ  เมื่อวาน นี้เอง
โพสต์เมื่อ 21/06/2556 19:37 | 0
มันเปิดรับ ๑ มิ.ย.- ๓ ก.ค. ไม่ใช่เหรอพี่กล้า

ความคิดเห็น

P.Kla 21/06/2556 19:40

อันนั้นระเบียบการเก่านะครับ อันไหม่ยังมะออกเลย
abac