คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 7 สิงหาคม โดยจัดกิจกรรมทางกฎหมายที่หลากหลาย ประกอบด้วย

1. โครงการประกวดการ์ตูนทางกฏหมาย
>>>ต้องเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับกฏหมาย โดยเนื้อหาประกอบด้วยคำบังคับ 3 คำ และเลือกจากคำที่กำหนดให้อีก 3 คำ
>>>คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิต


2. โครงการประกวดภาพถ่ายทางกฏหมาย
>>>หัวข้อ "Law in books VS. Law in action"
>>>คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิต


3.โครงการประกวดเรียงความทางกฏหมาย
>>>หัวข้อ "เท่าเทียม แต่ไม่เท่ากัน"
>>>คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ส่งผลงานทั้งหมดได้ที่ [email protected]
หรือทางไปรษณีย์มาที่ คณะกรรมการจัดงานวันรพี กลุ่มงานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม.10330

ขยายเวลาปิดรับผลงานถึง 28 มิ.ย. นี้ (วันศุกร์หน้า)
รายละเอียดและกติกา เพิ่มเติมที่ www.facebook.com/rapeecu หรือ www.rapee-cu.com
และสอบถามรายละเอียดที่ email: [email protected]